Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizi?ie echipamente lot 10-litotritor, neatribuit in cadrul procedurii de achizi?ie publica organizata in data de 25.09.2012 in cadrul proiectului: Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.411.315 RON

Castigatorul Licitatiei: SC Logaritm SRL
Anunt de atribuire numarul 146929/10.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143394
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN OLT
Adresa postala: B.dul A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Punct(e) de contact: Gerard Oanca, Tel. +40 0249431080, Email: [email protected], Fax: +40 0249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizi?ie echipamente lot 10-litotritor, neatribuit in cadrul procedurii de achizi?ie publica organizata in data de 25.09.2012 in cadrul proiectului: Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ambulatoriul din cadrul Spitalului Judetean Slatina, str. Crisan , Slatina, jud.Olt
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie echipamente lot 10-litotritor, neatribuit in cadrul procedurii de achizitie publica organizata in data de 25.09.2012 in cadrul proiectului: Modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Slatina
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33153000-7 - Litotritor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 411, 315RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S194-333832din05.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1 Denumirea: Achizitie echipamente lot 10-litotritor, neatribuit in cadrul procedurii de achizitie publica organi
V.1) Data atribuirii contractului 06.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Logaritm SRL
Adresa postala: strada Pridvorului nr 13, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 156457, Romania, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1411315.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1411315.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul OPERATIONAL REGIONAL2007-2013Axa prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.1. -Domeniul major de interventie 3.1. -Reabilitarea /modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilorde sanatate.
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor cu preturi egale.In cazul in care in urma evaluarii se constata existenta a cel putin 2 oferte cu pret egal, care se claseaza pe primul loc, se va proceda la solicitarea unei noi oferte financiare catre respectivii ofertantii. Ofertele vor fi prezentate sigilate, in plic inchis, la sediul Autoritatii contractante in termenul precizat in solicitare. In cazul in care ofertele financiare retransmise contin preturi egale, se va solicita transmiterea unei noi oferte financiare in vederea departajarii ofertelor depuse, care au intrunit preturi egale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic-contencios ? Consiliul Judetean Olt
Adresa postala: BD. A.I. CUZA nr. 14, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230025, Romania, Tel. +40 249431080, Fax: +40 249431122, Adresa internet (URL): www.cjolt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.01.2014 10:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer