Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Achizi?ionarea produselor (scule, unelte, manusi de unica folosinta pentru deseuri, saci si pungi din polietilena, vopsele, grund) pentru intretinerea drmurilor din cadrul DRDP CLUJ (central, SDN 1-7, Laborator si ACI-uri)?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
250.264 RON

Castigatorul Licitatiei: UNIOR-TEPID S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 99225/28.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 86470
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala:  STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Punct(e) de contact:  AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. 021.315.01.26, Email:  [email protected], Fax:  021.315.01.26, Adresa internet (URL):  www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Achizi?ionarea produselor (scule, unelte, manusi de unica folosinta pentru deseuri, saci si pungi din polietilena, vopsele, grund) pentru intretinerea drmurilor din cadrul DRDP CLUJ (central, SDN 1-7, Laborator si ACI-uri)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: STR. DECEBAL NR. 128, JUD. CLUJ, LOC. CLUJ-NAPOCA
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
?Achizi?ionarea produselor (scule, unelte, manusi de unica folosinta pentru deseuri, saci si pungi din polietilena, vopsele, grund) pentru intretinerea drmurilor din cadrul DRDP CLUJ (central, SDN 1-7, Laborator si ACI-uri)?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44510000-8 - Scule (Rev.2)
18424300-0-Manusi de unica folosinta (Rev.2)
19640000-4-Saci si pungi din polietilena pentru deseuri (Rev.2)
42600000-2-Masini-unelte (Rev.2)
44810000-1-Vopsele (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
250, 264.38RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4002 Denumirea: Achizitionarea uneltelor pt. intretinerea drumurilor din cardul DRDP Cluj si SDN 1-7
V.1) Data atribuirii contractului 6/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNIOR-TEPID S.R.L.
Adresa postala:  Str. M.Kogalniceanu nr.19, bl.C5, et.3, ap.3, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  500228, Romania, Tel. 0268/322483;0368/405015, Email:  [email protected], Fax:  0268/322483;0368/405015, Adresa internet (URL):  www.uniortools.com;www.sculeserioase.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61446.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49802.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 4004 Denumirea: Achizitionarea sacilor pt. deseuri pt. intretinerea drumurilor din cardul DRDP Cluj si SDN 1-7
V.1) Data atribuirii contractului 6/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRIETA INDUSTRIAL COM
Adresa postala:  Str. Meseriilor, Nr. 27, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400137, Romania, Tel. 0264437434, Email:  [email protected], Fax:  0264437601
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 70355.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56559.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 4001 Denumirea: Achizitionarea sculelor pt. intretinerea drumurilor din cardul DRDP Cluj si SDN 1-7
V.1) Data atribuirii contractului 6/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENG ASSIST S.R.L.
Adresa postala:  str.Caracal, nr.17, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200347, Romania, Tel. 0351 / 444695, Email:  [email protected], Fax:  0351 / 441590, Adresa internet (URL):  www.engassist.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 91425.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 73965.87 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 4003 Denumirea: Achizitionarea manusi pt. deseuri pt. intretinerea drumurilor din cardul DRDP Cluj si SDN 1-7
V.1) Data atribuirii contractului 6/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BRIETA INDUSTRIAL COM
Adresa postala:  Str. Meseriilor, Nr. 27, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400137, Romania, Tel. 0264437434, Email:  [email protected], Fax:  0264437601
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24495.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16265.55 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 4005 Denumirea: Achizitionarea vopselelor si grundului pt. intretinerea drumurilor din cardul DRDP Cluj si SDN 1-7
V.1) Data atribuirii contractului 6/25/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SWARCO VICAS S.A.
Adresa postala:  SOS.GAESTI, NR.8, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130087, Romania, Tel. 0245/615080, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0245/213796
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 53671.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VALABILITATEA OFERTELOR ESTE DE 90 ZILE. Autoritatea contractanta va pune la dispozitie gratuit, oricarui operator economic care a inaintat o solicitarea in acest sens (scrisoare de interes) un exemplar din Documentatia de Atribuire.Nota: 1. Ofertantii care participa la aceasta procedura de achizitie trebuie sa fie inregistrati in SEAP in vederea participarii la faza finala licitatie electronica.Nota: 2. Ofertantii care doresc sa participe la achizitie si nu sunt inregistrati in SEAP, pot sa se inregistreze in SEAP[ in conformitate cu prevederile art.6-9 din H.G. nr. 1660/2006].Nota: 3. Daca ofertantul a participat la procedura de licitatie deschisa (la prima etapa) si refuza sa se inregistreze in SEAPin scopul participarii la etapa finala de licitatie electronica este asimilata cu retragerea ofertei., in acest caz fiind aplicate prevederile art.87 alin.(1) lit.a din H.G. nr.925/2006 [ baza art.38 alin.(4)din H.G. nr.925/2006].
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionarea a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos nr.6, sector3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare nr.1, Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Email:  [email protected], Fax:  0264-593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Cluj
Adresa postala:  Adresa postala: str. Decebal nr.128 , ,Localitatea:  Cluj-Napoca, Cod postal:  400205, Romania, Tel. 0264-432434;432552, Email:  [email protected], Fax:  0264-432446, Adresa internet (URL):  www.drdpcluj.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2010 12:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer