Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achiziti servicii de tiparire a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, conf. HGR nr. 8


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MAGIC PRINT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 1850/03.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 1372
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Bulevardul Stefan cel Mare si SFant nr. 69, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700075, Romania, Punct(e) de contact: Costel Ciornei, Tel.0232-235100, Email: [email protected], Fax: 0232-210336, Adresa internet (URL): www.icc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achiziti servicii de tiparire a abonamentelor si biletelor de intrare la spectacole, conf. HGR nr. 8
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
15 - Servicii de publicare si tiparire contra unei taxe sau pe baza unui contract
Locul principal de prestare: la sediul prestatorului
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tiparire abonamente si bilete de intrare la spectacole conf. HGR nr. 846/2002
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78151000-0 - Servicii de tiparire de bilete de intrare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4.35RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2967 Denumirea: tiparire abonamente si bilete de intrare la spectacole
V.1) Data atribuirii contractului 4/13/2007
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MAGIC PRINT S.R.L.
Adresa postala: B-dul Republicii nr. 43, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601129, Romania, Tel.0234-319810, Fax: 0234-319810
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4.35 Moneda: USD Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor-CNSC
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.+40213118092, Email: [email protected], Fax: +40213118093, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor-CNSC
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu nr 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.+40213118092, Email: [email protected], Fax: +40213118093, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.05.2007 14:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer