Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia a trei tractoare articulate forestiere in leasing financiar pe o perioada de 36 de luni


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.918.079 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NECOPROFAM SRL
Anunt de atribuire numarul 147135/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143496
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: B-dul Magheru nr. 31, sect. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 70164, Romania, Punct(e) de contact: Pahoni Florin, Tel. +40 213171005, Email: [email protected], Fax: +40 213169745, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia a trei tractoare articulate forestiere in leasing financiar pe o perioada de 36 de luni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Magazia centrala a Directiei Silvice Neamt, str.Nordului, nr.4, Piatra Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Tractoare articulate forestiere in leasing financiat pe o perioada de 36 de luni utilizate in activitatea de exploatare forestiera.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
16600000-1 - Utilaje agricole sau forestiere specializate (Rev.2)
66114000-2-Servicii de leasing financiar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 918, 079.21RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343500din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 12921 Denumirea: Tractoare ariculate forestiere in leasing financiar pe o perioada de 36 luni
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NECOPROFAM SRL
Adresa postala: STR. CRINGULUI, Localitatea: Barlad, Cod postal: 731192, Romania, Tel. +40 744320561, Email: [email protected], Fax: +40 235425155, Adresa internet (URL): www.necoprofam.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2923359.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2918079.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare si selectie ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere (formular nr.2), semnata si stampilata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum sunt ele solicitate. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret deindeplinire a cerintelor de calificare si selectie, inclusiv valori (cf.art.11, alin.4 din HG 925 / 2006). Eventualele obiectiuni la modelul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, vor fi formulate in scris cu justificari si vor fi inaintate impreuna cu documentele de calificare. Daca ofertantul propune clauze contractuale noi sau modifica clauzele din proiectul de contract, iar acestea sunt dezavantajoase pentru directia silvica, aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge si are obligatia de a informa ofertantul cu privire la aceasta situatie.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Piatra Neamt, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Bulevardul Republicii, nr. 16, Jud. Neamt, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610005, Romania, Tel. +40 233212294, Email: [email protected], Fax: +40 233232363
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Neamt
Adresa postala: Str.V.a.urechia, nr.24, Localitatea: Piatra Neamt, Cod postal: 610100, Romania, Tel. +40 233211696, Email: [email protected], Fax: +40 233212736, Adresa internet (URL): www.silvant.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 11:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer