Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia analizelor de hazard (seism, inundatii si incendii) pentru evaluarea probabilistica a securitatii nucleare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
105.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: AMEC NNC S.R.L
Anunt de atribuire numarul 33740/25.02.2008
Informatii anunt de participare asociat 26075
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: Cernavoda, Tel.0241 801801, In atentia: Rodica Maxim, Email: [email protected], Fax: 0241 239267, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia analizelor de hazard (seism, inundatii si incendii) pentru evaluarea probabilistica a securitatii nucleare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Cernavoda
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia analizelor de hazard (seism, inundatii si incendii) pentru evaluarea probabilistica a securitatii nucleare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74231800-5 - Servicii de consiliere si de consultanta in inginerie (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
105, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret
80%
Descriere:
2.
respectarea termenelor de intocmire/predare a rapoartelor
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD #21854
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21854 Denumirea: ANALIZA DE HAZARD (SEISM, INUNDATII SI INCENDII)
V.1) Data atribuirii contractului 2/7/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AMEC NNC S.R.L
Adresa postala: Str. Faurei, Nr. 1, bl P11, sc A, apt.80, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013181, Romania, Tel.212113783, Email: [email protected], Fax: 212107489, Adresa internet (URL): www.amecnnc.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105000.00 Moneda: EUR Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE DISPONIBILA IN SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr.5, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic, Contencios
Adresa postala: Str. Polona, nr.65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.02.2008 09:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer