Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de armament si munitie pentru Directia Politia Comunitara Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
459.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Anunt de atribuire numarul 18515/02.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 28710
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel.0256-408453, In atentia: D-nei Corina Radu, Email: [email protected], Fax: 0256-204177/408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de armament si munitie pentru Directia Politia Comunitara Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Serviciului Public, Directia POlitia Comunitara Timisoara, Str.Lorena nr.35.
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de armament si munitie pentru Serviciul Public Directia Politia Comunitara Timisoara, conform documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29630000-4 - Arme de foc (Rev.1)
29642200-3-Munitie pentru arme usoare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
459, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11 Denumirea: Armament si munitie pt.Serviciului Public Directia Politia Comunitara Timisoara, Lot 1, 2, 3
V.1) Data atribuirii contractului 3/18/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.
Adresa postala: B-dul Timisoara, nr. 5B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061301, Romania, Tel.021-3171971, Fax: 021-3171984
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 504411.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 459000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4021-3104641, Email: [email protected], Fax: +4021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Timisoara - sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr.2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel.0256-494650, Fax: 0256-498092
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in justitie
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bv.C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel.0256-408367/408453, Fax: 0256-408477
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2008 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer