Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de carne de porc, vita, pasare si preparate din carne


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
597.001 RON

Castigatorul Licitatiei: CINA CARMANGERIE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144456/19.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141909
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj
Adresa postala: Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400304, Romania, Punct(e) de contact: Aurel Prodan, Tel. +40 0264420146, Email: [email protected], Fax: +40 0264420602, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de carne de porc, vita, pasare si preparate din carne
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediile subunitatilor din lista anexa la caietul de sarcini
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de carne de porc, vita, pasare si produse din carne destinate consumului rezidentilor aflati in centrele rezidentiale ale DGASPC Cluj
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15100000-9 - Produse de origine animala, carne si produse din carne (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
597, 000.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3 din 20.05.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S119-203046din21.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7557 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CINA CARMANGERIE S.R.L.
Adresa postala: CALEA BACIULUI, NR.81-83, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400230, Romania, Tel. 0264/481158, Email: [email protected].com, Fax: 0264/481158
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 408540.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 283364.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 7556 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 25.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CIA ABOLIV SRL
Adresa postala: str.Morii, nr.99A, jud.Cluj, Localitatea: Mihai Viteazu, Cod postal: 407405, Romania, Tel. 0264-329106, Email: [email protected], Fax: 0264-329406
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 516195.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 313636.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare in cazul ofertelor care prezinta preturi egale: In cazul existentei a doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale , autoritatea contractanta va solicita reofertare in plic inchis in vederea departajarii ofertelor
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al DGASPC Cluj
Adresa postala: str. G-ral. Eremia Grigorescu nr.37-39, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400304, Romania, Tel. +40 264420146, Email: [email protected], Fax: +40 264420603
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 13:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer