Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA DE COMBUSTIBIL LICHID TIP M


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
202.400 RON

Castigatorul Licitatiei: Rafinaria Steaua Romana S.A.
Anunt de atribuire numarul 116299/13.10.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
Adresa postala:  str. Maxim Gorki nr.4, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710171, Romania, Punct(e) de contact:  SANDU SUSTER, Tel. 0231537993, Email:  [email protected], Fax:  0231511047, Adresa internet (URL):  http: //www.geocities.com/dgaspcbt_achizitii
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA DE COMBUSTIBIL LICHID TIP M
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: DGASPC Botosani, Adaseni, Ionaseni, Leorda
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
APROVIZIONARECU COMBUSTIBIL LICHID TIP "M"PENTRU INCALZIRE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09211810-2 - Uleiuri usoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
202, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21087 Denumirea: ACHIZITIA DE COMBUSTIBIL LICHID TIP M
V.1) Data atribuirii contractului 9/16/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Rafinaria Steaua Romana S.A.
Adresa postala:  Calea Doftanei nr 15, Localitatea:  Campina, Cod postal:  050558, Romania, Tel. 021/317 36 26, Email:  [email protected], Fax:  021/316 36 28
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 220000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 202400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BOTOSANI
Adresa postala:  Str. Maxim Gorki, Nr.8, municipiul Botosani , Jud. Botosani Romania, Cod postal 710171, tel: 0231511739, email: [email protected], Fax: 0231511739, Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710171, Romania, Tel. 0231511739, Email:  [email protected], Fax:  0231511739
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani- Compartimentul Achizitii Publice
Adresa postala:  Str. Maxim Gorki, nr. 4 mail: [email protected], Localitatea:  Botosani, Cod postal:  710234, Romania, Tel. 0231537993, Email:  [email protected], Fax:  0231511047
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2011 14:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer