Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de computere portabile, imprimante laser, cartuse de toner, videoproiectoare si computere personale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.056 RON

Castigatorul Licitatiei: TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145311/20.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140212
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de computere portabile, imprimante laser, cartuse de toner, videoproiectoare si computere personale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, Str. Libertatii, nr.19, Craiova, Compartimentul urmarirecomenzi si contracte, camera 108
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de computere portabile, imprimante laser, cartuse de toner, videoproiectoare si computere personale. Obiectul contractului este achizitia si transportul produselor solicitate in Caietul de Sarcini la sediul Universitatii din Craiova.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
30125100-2-Cartuse de toner (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
38652120-7-Videoproiectoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 056.01RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6450 Denumirea: Achizitie de imprimanta, cartus de toner, videoproiector, PC
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOP EDGE ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: Calea Bucuresti, Bl. M18B, ET 1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200529, Romania, Tel. 0251-413193, Email: [email protected], Fax: 0251-413977, Adresa internet (URL): http: //www.topedge.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5686.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4774.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 6
Contract nr: 6451 Denumirea: Achizitie de videoproiector
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
KMP S.R.L.
Adresa postala: str. Fratii Buzesti, nr.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 1100, Romania, Tel. 0251-418992, Email: [email protected], Fax: 0251-418992
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1290.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 6452 Denumirea: Achizitie de laptop
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CG&GC Integrated Solutions SRL
Adresa postala: Str. Pictor Ion Andreescu, nr.11, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200494, Romania, Tel. 0251418481, Email: [email protected], Fax: 0351428428
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3387.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3050.01 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 6453 Denumirea: Achizitie de laptop
V.1) Data atribuirii contractului 11.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UNION CO S.R.L.
Adresa postala: STR MIRON COSTIN, NR.12/A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400552, Romania, Tel. 0264/592246, Email: [email protected], Fax: 0264/592246, Adresa internet (URL): www.unionco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4032.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4032.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantare din venituri proprii si fonduri aferente contract de cercetare C1-04/10-CD din cadrul Universitatii din Craiova.Nota 1: In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, dupa derularea etapei finale de licitatie electronica, acelasi pret minim, atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Nota 2: In conformitate cu prevederile HG nr. 801/2011, incepand cu data de 01.11.2011, Autoritatea Nationala pentru Reglementatrea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a impus publicarea in SEAP a documentatiei de atribuire sub forma de documente semnate cu semnatura electronica extinsa, necriptata. Pentru a putea verifica semnatura electronica si vizualiza documentele semnate electronic este necesara descarcarea unui utilitar gratuit. Un astfel de utilitar poate fi descarcat de la adresa www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Directia Juridica
Adresa postala: Strada Libertatii, nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251415899, Fax: +40 251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.09.2013 14:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer