Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente, aplicatii informatice si licente servicii dezvoltare, formare profesionala? in cadrul proiectului ?DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME e-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.939.285 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMSYS SRL
Anunt de atribuire numarul 144871/23.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142065
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA VLAD, Tel. +40 268416550/128/124, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente, aplicatii informatice si licente servicii dezvoltare, formare profesionala? in cadrul proiectului ?DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME e-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: municipiul Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Implementarea proiectului ?DEZVOLTARE LOCALA PRIN EDUCATIE FLEXIBILA: IMPLEMENTAREA UNEI PLATFORME e-LEARNING LA NIVELUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI BRASOV?, prin livrarea, instalarea si configurarea de echipamente si aplicatii, servicii de implementare (inclusiv analiza, proiectare, dezvoltare si configurare, testare, instruire si suport pentru operarea initiala), conform cerintelor caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
30213300-8-Computer de birou (Rev.2)
48000000-8-Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
72212900-8-Diverse servicii de dezvoltare de software si sisteme informatice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 939, 285RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S136-236360din16.07.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 237 Denumirea: sc romsys rl
V.1) Data atribuirii contractului 19.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMSYS SRL
Adresa postala: STRADA MENUETULUI NR 12 , BUCHAREST BUSINESS PARK , CLADIREA D ETAJ P , 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 013685, Romania, Tel. 0215294000, Email: razvan.ionescu @siveco.ro, Fax: 0215294015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3273760.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2939285.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Proiectul este finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la Bugetul de Stat. . Nota! In cazul in care se va constata ca doua sau mai multe oferte clasate pe locul I au un punctaj egal, se va declara castigatoare oferta care are punctajul cel mai mare la criteriul ?Pret?. Daca si punctajele pentru criteriul ?Pret? sunt egale, atunci se va solicita reofertarea pretului in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.- Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Pentru deschiderea fisierelor postate in seap cu semnatura electronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizare documente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta -documentelor/shellsafe-verify. Documentele care compun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pentru fiecare dosar, in care se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document .Acordurile de subcontractare si de asociere vor purta obligatoriu un numar de inregistrare si vor fi stampilate si semnate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5, Localitatea: Brasov, Cod postal: 5000007, Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.11.2013 09:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer