Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente IT


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
958.990 RON

Castigatorul Licitatiei: PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145980/19.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142916
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
Adresa postala: Str.Luigi Galvani, nr.20, Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020362, Romania, Punct(e) de contact: MIHAIL GEANGU, Tel. +40 212121544, Email: [email protected], Fax: +40 212121544, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente IT
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul a 59 unitati de invatamant din sectorul 2 Bucuresti si sediul DGAPI sectorul 2
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de echipamente IT pentru 59 unitati de invatamant din sectorul 2 Bucuresti. Servicii de instalare si revizie in perioada de garantie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30121200-5-Echipament de fotocopiere (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
50312000-5-Repararea si intretinerea echipamentului informatic (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
958, 990RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S165-286765din27.08.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 162 Denumirea: Achizitia de echipamente IT
V.1) Data atribuirii contractului 05.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRAGMA COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str. General Mihail Cerchez nr.23, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040593, Romania, Tel. (021)3325925; (021)3325930; (021)3321664, Email: [email protected], Fax: (021)3321664, Adresa internet (URL): www.pragma.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 958990.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai scazut pret, dintre ofertele admisibile. In cazul in care, in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire (dupa desfasurarea fazei finale de licitatie electronica), comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita reofertarea in plic inchis, numai daca acele oferte au pretul cel mai scazut si nu se poate adjudeca oferta castigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
tribunalul bucuresti sectia comerciala
Adresa postala: bdl unirii , nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 213132815, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
DGAPI SECTOR 2 COMPARTIMENT JURIDIC
Adresa postala: Str.Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 02036, Romania, Tel. +40 212121544, Email: [email protected], Fax: +40 212121544
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2013 14:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer