Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului:


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.684.123 RON

Castigatorul Licitatiei: ACUVIX IMAGE SRL
Anunt de atribuire numarul 147109/22.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143733
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Municipal " DR. AUREL TULBURE"
Adresa postala: Fagaras , Ghioceilor Nr. 1, Localitatea: Fagaras, Cod postal: 505200, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Demeter, Tel. +40 0268211665, In atentia: Cristina Demeter, Email: [email protected], Fax: +40 0268211665, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
spital
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului:
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Locul principal de livrare
STR. GHIOCEILOR , NR.1 FAGARAS, JUD BRASOV
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de echipamente medicale, inclusiv montaj, punere in functiune, testarea si instruirea personalului
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
50421000-2-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 684, 123RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
7106/11.09.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343524din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 57/07.01.2014 Denumirea: ACUVIX IMAGE SRL
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ACUVIX IMAGE SRL
Adresa postala: Str. Pascani, Nr. 4, Bl. M10, Sc. B, Etaj P, Ap. 48, Sector 6, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062084, Romania, Tel. +40 760696299, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2025000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2022278.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 58/07.01.2014 Denumirea: IPS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
IPS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
Adresa postala: DRUMUL PADUREA NEAGRA, NR. 62B, BL BL 11, SECTOR 1, BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 014044, Romania, Tel. +40 754761700, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3664400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3661845.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modul de departajare al ofertelor clasate pe primul loc cu acelasi pret: In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauza, printr-o clarificare transmisa prin SEAP, ( in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi, o noua propunere financiara) pe baza careia vor fi departajati. Reofertarea se face doar pentru loturile la care va exista aceasta situatie. Acordul cadru incheiat va inceta de drept fara interventia instantei, inainte de ajungerea la termen -prin incheierea de catre Ministerul Sanatatii a unui Acord cadru , in numele ?Spitalului Municipal ?Dr.A. Tulbure?pentru produse prezente in anexa acordului cadru cu nr.__________, in urma licitatiei nationale organizata de catre Ministerul Sanatatii, in calitate de unitate de achizitii publice centralizata, in conformitate cu prevederile OUG 71/20.11.2012 si a Ordinului 1292/18.12.2012 ; Contractele subsecvente se vor incheia doar daca va exista finantare din partea Ministerului Sanatatii, a Consiliului Judetean Brasov respectiv Consiliul Local Fagaras pentru indeplinirea lor .Prin inscriere la procedura de achizitie publica concretizata prin depunerea ofertei, ofertantul accepta conditiile impuse de autoritatea contractanta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL MUNICIPAL ?DR.A.TULBURE? FAGARAS
Adresa postala: STR. GHIOCEILOR, NR.1, Localitatea: FAGARAS, Cod postal: 505200, Romania, Tel. +40 0268211665, Fax: +40 0268211665, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2014 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer