Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente pentru dotare laborator de testare


Anunt de participare numarul 16838/31.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC Buenavista SRL
Adresa postala: str. Basarabiei, nr256, sect 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030352, Romania, Punct(e) de contact: Lavinia brandusa, Tel.0312286600, In atentia: Lavinia Brandusa, Email: [email protected], Fax: 0212230597
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate comerciala
Activitate (activitati)
Altele: industrie alimentara
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente pentru dotare laborator de testare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SC Buena Vista SRL Bd. Basarabia, nr 256, sector 3, Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare echipamente de laborator de testare: Prajitor mostre cafea, Moara de laborator pentru macinat cafea verde, Colorimetru, Balanta hectolitrica, Masina cu site pe baza de jet de aer, Masa pentru cupajare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33000000-0 - Aparate medicale si de laborator, aparate optice si de precizie, ceasuri si ceasornice, produse farmaceutice si consumabile medicale conexe (Rev.1)
29210000-4-Furnale, incineratoare si cuptoare industriale sau de laborator (Rev.1)
33231000-8-Balante de precizie (Rev.1)
33250000-7-Instrumente de verificare a proprietatilor fizice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
6 echipamente, 1 buc. din fiecare
Valoarea estimata fara TVA: 190, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
90 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participareCuantumul garantiei :3800 leiPerioada de valabilitate a garantiei: 60 zile de la data deschiderii ofertei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contract de ajutor financiar prin programul de crestere a competitivitatii produselor alimentare, conform HG 1557/2002. Plata se va face cu OP
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea- Documente care demonstreaza neincadrarea in prevederile art. 181- Certificat fiscal eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale- Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra de afaceri medii anuala egala sau mai mare decat 150.000 EUR, reprezentand 491.640 lei Echivalenta a fost facuta la cursul 1 euro = lei, din data de 17.05.2007
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Lista principalelor livrari/prestatii/lucrari ;
- Autorizare pentru livrarea produselor;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
minim 3 contracte in ultimii 3 ani.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.07.2007 17:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
23.07.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.07.2007 12:00
Locul: SC Buena Vista SRL Bd. Basarabia, nr 256, sector 3, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Pot participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Adresa internet (URL): www.anrmap.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic
Adresa postala: SC Buena Vista SRL Bd. Basarabia, nr 256, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030352, Romania, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
30.05.2007 15:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer