Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita Nasaud


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.476.326 RON

Castigatorul Licitatiei: NICORA GROUP S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 130192/21.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122604
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din judetul Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: la sediul Centrului de management integrat al deseurilor din loc Tarpiu com Dumitra, jud Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitionarea unor echipamente pentru sistemul de management integrat al deseurilor, pe loturi, in conformitate cu cerintele din Caietul de Sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
34144510-6-Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.2)
44613800-8-Containere pentru deseuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 476, 326RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2011/S178-292244din16.09.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 445 Denumirea: Achizitia de echipamente pentru obtinerea compostului
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NICORA GROUP S.R.L.
Adresa postala: B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr.2B, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. 021.223.53.66, Email: [email protected], Fax: 021.223.53.67
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2956660.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2838774.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 452 Denumirea: Achizitia de echipamente basculanta , masini pentru intors containere si cisterne
V.1) Data atribuirii contractului 25.01.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC?CTE TRAILERS? SRL
Adresa postala: Soseaua Bucuresti , nr. 57, Ciorogarla , jud ilfov, Localitatea: Ciorogarla, Cod postal: 077055, Romania, Tel. +40372150808, Fax: +40372150818
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8646135.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8637552.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program operational Sectorial Mediu 2007-2013 Cod CCI: 2007 RO161PR013, Nr de inregistrare in SMIS-CSNR 1385
VI.2) Alte informatii
Toata Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt de participare.Orice modificare sau clarificare la Documentatia de atribuire va fi atasata prezentului anunt, operatorii economici interesati vor lua toate masurile de a intra in posesia acestor documente.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STAVROPOLEOS, NR 6, SECT 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0360084, Romania, Fax: +40 0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Cluj
Adresa postala: str Stefan cel Mare, nr 1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Fax: +40 0264593866
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic din cadru Consiliului Judetean
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Fax: +40 0263214750
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2012 09:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer