Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente pentru sistemul de management integrat al deseurilor din jud B-N Pentru proiectul nr. CCI nr. 2007 RO 161 PR013 intitulat Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul BN , Avand nr. de inregistrare in SMIS -CSNR l


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.330.755 RON

Castigatorul Licitatiei: GENCO '93 S.A.
Anunt de atribuire numarul 138559/07.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133580
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Judetul Bistrita-Nasaud
Adresa postala: str Piata Petru Rares, nr 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Punct(e) de contact: RAVECA COLDEA, Tel. +40 0263230741, Email: [email protected], Fax: +40 0263214750, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente pentru sistemul de management integrat al deseurilor din jud B-N Pentru proiectul nr. CCI nr. 2007 RO 161 PR013 intitulat Sistem de Management Integrat al Deseurilor Solide in judetul BN , Avand nr. de inregistrare in SMIS -CSNR lotuil 1 si Lotul 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Centrului de management Integrat al deseurilor in Loc. Tarpiu, com. Dumitra
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de echipamente aferente sistemului de Management integrat al deseurilor din judetul Bistrita Nasaud
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43211000-5 - Buldozere (Rev.2)
39713300-6-Compactoare de deseuri menajere (Rev.2)
42418000-9-Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare (Rev.2)
43250000-0-Incarcatoare cu bena frontala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 330, 755RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S172-284247din07.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 947 Denumirea: Achizitia de echipamente pentru Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din Jud BN
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENCO '93 S.A.
Adresa postala: B-dul Bucurestii Noi, Nr. 121, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 012358, Romania, Tel. 0744529363;0216670298, Email: [email protected], Fax: 0216670299, Adresa internet (URL): www.genco93.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2737022.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2710000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 991 Denumirea: Achizitia de echipamente Sistemul de Management Integrat al Deseurilor din Jud BN
V.1) Data atribuirii contractului 29.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. 0213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1643481.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1620755.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
VI.2) Alte informatii
Loturile 2, 3 si 5 au facut obiectul altei licitatii.Documentatia de atribuire este atasata pe SEAP anuntului de participare ;Toate clarificarile la Documentatia de atribuire vor fi atasate prezentului anunt . Nota : In cazul in care se constata ca una sau mai multe oferte clasate pe primul loc au preturi egale , autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis , caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Bistrita Nasaud
Adresa postala: P-ta Petru Rares , nr. 1-2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420080, Romania, Tel. +40 0263230742, Fax: +40 0263214750
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2013 07:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer