Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de echipamente (utilaje si echipamente de transport) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a refuzurilor menajere in judetul Vaslui din cadrul proiectului ?Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
10.800.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143434/30.08.2013
Informatii anunt de participare asociat 139591
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL VASLUI
Adresa postala: Stefan cel Mare nr 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Punct(e) de contact: Manolachi Petrica, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de echipamente (utilaje si echipamente de transport) pentru colectarea deseurilor reciclabile si a refuzurilor menajere in judetul Vaslui din cadrul proiectului ?Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Judetul Vaslui, Romania
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Colectarea selectiva a deseurilor reciclabile este o masura pentru atingerea tintelor de reciclare si recuperare stabilite de Directiva 94/62/CE privind ambalajele si deseurile din ambalaje, modificata prin2005/20/CE. Pentru colectarea deseurilor reciclabile, studiul de fezabilitate include containere de 1, 1 m³, standard european, cu capace specifice pentru diferite tipuri de deseuri, platforme de colectare, precum si vehicule pentru colectarea si transportul deseurilor.Prezentul contract are drept obiect achizitia de vehicule pentru colectarea si transportul deseurilor. Conform studiului de fezabilitate vor fi necesare vehicule pentru colectarea deseurilor menajere, pentru colectarea deseurilor reciclabile (plastic si metale, sticla) si vehicule pentru transport containere 20-30 mc cu remorca. Acestea vor fi autovehicule de tip autogunoiere compactoare deseuri menajere cu capacitate de 16 mc, autogunoiere pentru deseuri din plastic si metal cu capacitate de 16 mc, autogunoiere pentru deseuri din sticla cu capacitate de 16 mc, autospeciale transport containere 20-30 mc cu carlig hidraulic si remorca
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.2)
34144510-6-Vehicule pentru transportul deseurilor menajere (Rev.2)
34144511-3-Vehicule de colectare a deseurilor menajere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
10, 800, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3717/18.04.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S087-147747din04.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7673 Denumirea: Achizitia de echipamente (utilaje si echipamente de transport) proiect SIMDS Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 29.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12381729.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10800000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR), Bugetul de stat, Bugetul local.POS Mediu Axa prioritara 2, Domeniul Major de Interventie 1 ?Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric? Proiect ?Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Vaslui? ? cod SMIS CSR 26665
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari vor fi atasate anuntului de participare publicat in SEAP la adresa de internet http: //www.e-licitatie.ro.In cazul in care se constata ca operatorii economici clasati pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii acestora. Modificarea si retragerea ofertei nu este permisa dupa data si ora limita pentru depunerea ofertelor, data precizata conform anuntului de participare.Atentie ! Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare si de garantia de buna executie, cerute in achizitiile publice de produse, lucrari si servicii. Ofertantii care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM), astfel cum acestea sunt definite prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial nr. 681/ 29 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si vor sa beneficieze de facilitatile prevazute in aceasta, trebuie sa completeze si sa ataseze Declaratia/declaratiile pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM prevazute in Legea nr. 346/2004.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare nr. 54, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730171, Romania, Tel. +40 235311032, Email: [email protected], Fax: +40 235311582
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Vaslui
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730168, Romania, Tel. +40 235361095, Email: [email protected], Fax: +40 235361091, Adresa internet (URL): www.cjvs.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.08.2013 13:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer