Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de laptopuri, videoproiectoare, calculatoare desktop si imprimante


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.200 RON

Castigatorul Licitatiei: Producton S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 145818/01.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140495
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Universitatea din Craiova, Str. Libertatii, Nr.19, Directia Achizitii Publice, Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 251411752, In atentia: Gabriel Perieteanu, Email: [email protected], Fax: +40 251411752, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de laptopuri, videoproiectoare, calculatoare desktop si imprimante
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Universitatea din Craiova, Directia Generala Administrativa, Str. Libertatii, Nr.19, Craiova, Compartimentul urmarire comenzi si contracte, camera 108
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este achizitia, respectiv livrarea si punerea in functiune (pentru loturile 1, 2 , 3 , 4 , 6 si 7) a produselor solicitate in Caietul de Sarcini, la Sediul Directiei Generale Administrative din cadrul Universitatii din Craiova.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213100-6 - Computere portabile (Rev.2)
30125100-2-Cartuse de toner (Rev.2)
30213000-5-Computere personale (Rev.2)
30232110-8-Imprimante laser (Rev.2)
38652120-7-Videoproiectoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 199.96RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6909 Denumirea: Achizitie de videoproiector, imprimanta laser
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Producton S.R.L.
Adresa postala: Dr. Clunet nr. 9, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050527, Romania, Tel. +40 752113430, Email: [email protected], Fax: +40 314257300, Adresa internet (URL): www.producton.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3008.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2390.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 2
Contract nr: 6910 Denumirea: achizitie de laptopuri, pc si imprimante
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Sharolt Group S.R.L.
Adresa postala: Strada Buzesti nr.1, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200730, Romania, Tel. 0251418350, Email: [email protected], Fax: 0251418128
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23589.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20809.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 6, 7, 8, 1, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantare din venituri proprii, contracte de cercetare nr. 26/12-PC si 150/2012 din cadrul Universitatii din Craiova.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Dolj Sectia Comerciala
Adresa postala: str. Brestei nr. 12, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200420, Romania, Tel. +40 251418612, Fax: +40 251419851
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in conformitate cu art. 256 indice 2 din OUG nr. 34/2006, pentru fiecare lot in parte
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova, Biroul Juridic
Adresa postala: Str. Libertatii nr. 19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel. +40 251416595, Fax: +40 251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 16:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer