Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locuintei de catre Primaria Municipiului Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
547.460 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CEREXPRES 2001 SRL
Anunt de atribuire numarul 122506/16.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 241488157, Email: [email protected], Fax: +40 241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatiero
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locuintei de catre Primaria Municipiului Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prezentul caiet de sarcini se refera la furnizarea, manipularea, distribuirea si transportul de material lemnos necesar Primariei municipiului Constanta pentru distribuirea de ajutoare pentru incalzirea locuintelor in sezonul rece 2012, in conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr.246/31.10.2011 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, sub forma de combustibil solid, ale H.C.L.M. nr.291/28.11.2011 privind aprobarea de ajutoare pentru incalzire pe perioada sezonului rece pentru familiile si persoanele singure care se incalzesc cu energie termica furnizata in sistem centralizat sau lemne de foc, precum si ale hotararilor aprobate in sedinta Consiliului Local din data de 17.01.2012.Cantitatea maxima previzionata de material lemnos ce va fi achizitionata este de maxim 2.000 tone, aceasta reprezentand cantitatea maxima estimata, ce ar putea fi solicitata pe durata contractului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03413000-8 - Lemn de foc (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
547, 460RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22933 Denumirea: Contract de material lemnos de esenta tare necesar distribuirii de ajutoare pentru incalzirea locui
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CEREXPRES 2001 SRL
Adresa postala: sat Leicesti jud Arges, Localitatea: Cosesti, Cod postal: 117295, Romania, Tel. 0248230166, Fax: 0248230166
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 644000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 547460.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str Stavropoleos nr 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala Serviciul Juridic
Adresa postala: bd Tomis nr 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2012 11:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer