Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de materiale igenico sanitare


Anunt de participare numarul 9950/13.04.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia generala de asistenta sociala si protectia copilului Cluj
Adresa postala: Cluj-Napoca, str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400304, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Rusu, Tel.0264420146, Email: [email protected], Fax: 0264420602
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie publica
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de materiale igenico sanitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cluj Napoca, Huedin, Gherla, Campia Turzii, Catcau, Recea Cristur
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Aprovizionarea tuturor centrelor cu pasta dinti, sapun, sampon, crema ghete, pasta barberit, alcool sanitar
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24521400-6 - Produse cosmetice (Rev.1)
24500000-9-Glicerina, sapunuri, detergenti, produse de curatat si de lustruit, parfumuri si produse de toaleta (Rev.1)
25243310-2-Galeti din plastic (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
servetele-1700 pachete, crema pantofi-1370 buc, pasta dinti-8500 buc, sapun-2000 buc, hartie igenica-57.000 buc.alcool sanitar-1100 l
Valoarea estimata fara TVA: intre 156 si 180RON
II.2.2) Optiuni
Da
se vor admite majorarea sau diminuarea cu 15 % a cantitatilor din oferta
Calendarul provizoriu de aplicare a optiunilor: 12 luni incepand de la data atribuirii contractului
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
nu se percepe garantie de participare si de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
se admite asocierea in conditii legale si subcontractarea cu notificare notariala
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
sa nu fie in una din situatiile prevazute de OG 34/2006 art.181
certificat de la registrul comertului
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
cazier fiscal
sa nu aiba credite restante sau datorii restante la terti
scrisoare de bonitate de la o banca
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
autorizatii de functionare valabile
certificate de calitate ISO 9001 sau altele
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.05.2007 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.05.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 30.05.2007
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.05.2007 11:00
Locul: sala de sedinte a D.G.A.S.P.C Cluj, str.Eremia Grigorescu 37-39
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
persoanele delegate de autoritatile contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bulevardul Dinicu Golescu nr.38, sect.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Tel.021 3104641, Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
D.G.A.S.P.C.Cluj
Adresa postala: str.Eremia Grigorescu 37-39, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 400304, Romania, Tel.0264 420146, Email: e-mail dgjpdcclujmail.dntcj.ro, Fax: 0264 420602
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.04.2007 10:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer