Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de mixtura asfaltica BA 8 utilizata la lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi - SDN Bacau (Lot 1), SDN Barlad (Lot 2), SDN Botosani (Lot 3), SDN Campulung Moldovenesc (Lot 4), SDN Focsani (L


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.635.600 RON

Castigatorul Licitatiei: ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139684/04.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 212643310, In atentia: serviciul ODA, Email: [email protected], Fax: +40 213120984, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de mixtura asfaltica BA 8 utilizata la lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrareaDRDP Iasi - SDN Bacau (Lot 1), SDN Barlad (Lot 2), SDN Botosani (Lot 3), SDN Campulung Moldovenesc (Lot 4), SDN Focsani (Lot. 5), SDN Galati (Lot. 6), SDN Iasi (Lot. 7), SDN Piatra Neamt (Lot 8) si SDN Suceava (Lot. 9)?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: livrarea produselor - la locurile de punere in opera mentionate in Anexele nr. 2 ? Lista cu sectoarele de drum din administrarea DRDP Iasi ? SDN Bacau, SDN Barlad, SDN Botosani, SDN Campulung Moldovenesc, SDN Focsani, SDN Galati, SDN Iasi, SDN Piatra Neamt si SDN Suceava.
Codul NUTS: RO21 - Nord-Est
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
este necesara achizitionarea de mixtura asfaltica tip BA 8, utilizata la lucrarile intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a drumurilor, conform Normativului privind intretinerea si repararea drumurilor publice - ind. AND 554, pe SDN -urile de pe raza DRDP IASI.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113620-7 - Asfalt (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 635, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 94 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN BC
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: str. Constantin Matase, bl.14, ap.138, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610244, Romania, Tel. 0233 223272, Email: [email protected], Fax: 0233 213001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 315000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 310000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 95 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN Barlad
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIACONS RUTIER S.R.L.
Adresa postala: Str.Scolii, nr.19, bl.31, sc.A, et.2, ap.8, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. 0235/481227, Email: [email protected], Fax: 0235/481227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 409500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 405600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 96 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: str. Constantin Matase, bl.14, ap.138, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610244, Romania, Tel. 0233 223272, Email: [email protected], Fax: 0233 213001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 315000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 310000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 97 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN Campulung Moldovenesc
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: str. Constantin Matase, bl.14, ap.138, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610244, Romania, Tel. 0233 223272, Email: [email protected], Fax: 0233 213001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 315000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 312000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 98 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN Galati
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIACONS RUTIER S.R.L.
Adresa postala: Str.Scolii, nr.19, bl.31, sc.A, et.2, ap.8, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. 0235/481227, Email: [email protected], Fax: 0235/481227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 724500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 713000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 99 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN iasi
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: str. Constantin Matase, bl.14, ap.138, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610244, Romania, Tel. 0233 223272, Email: [email protected], Fax: 0233 213001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 630000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 624000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 100 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN PIATRA NEAMT
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: str. Constantin Matase, bl.14, ap.138, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610244, Romania, Tel. 0233 223272, Email: [email protected], Fax: 0233 213001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 661500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 651000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 101 Denumirea: Achiz mixt asf BA 8 utiliz la lucr de intretinere a imbracam asfaltice SDN sUCEAVA
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASIRI INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: str. Constantin Matase, bl.14, ap.138, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610244, Romania, Tel. 0233 223272, Email: [email protected], Fax: 0233 213001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 315000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 310000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
lotul 7 SDN FOCSANI nu a fost atribuit, datorita faptului ca nu s-a prezentat nici o oferta.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel.+40 213104641 , Email: [email protected] , Fax: / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNADNR SA - Directia Regionala Drumuri si Poduri Iasi - Departamentul Juridic
Adresa postala: Str. Gh. Asachi nr. 19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 232214430, Email: [email protected], Fax: +40 232214432, Adresa internet (URL): www.drdpiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2013 12:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer