Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de mixtura asfaltica BAPC 16 utilizata la lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi ? SDN Barlad, SDN Focsani, SDN Galati.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.194.450 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 126900/26.07.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 0213150126, Email: [email protected], Fax: +40 0213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de mixtura asfaltica BAPC 16 utilizata la lucrari de intretinere a imbracamintei asfaltice (plombari) a DN din administrarea DRDP Iasi ? SDN Barlad, SDN Focsani, SDN Galati.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Pe raza SDN Barlad, Focsani, Galati, conform caietului de sarcini si anexelor la contract.
Codul NUTS: RO2 - Macroregiunea doi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cantitatea de mixtura asfaltica BAPC 16 de achizitionat este de 4.500 tone astfel: Lotul 1 - SDN Barlad : Cantitatea - 1.400 toLotul 2 - SDN Focsani : Cantitatea - 1.600 toLotul 3 - SDN Galati : Cantitatea - 1.500 to
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44113700-2 - Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 194, 450RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 56 Denumirea: Achiz de mixt asf BAPC16 util la lucr de int a imb asf (pb) a DN din adm DRDPIasi ? SDN Barlad
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VIACONS RUTIER S.R.L.
Adresa postala: str. Scolii nr.19, Localitatea: Husi, Cod postal: 735100, Romania, Tel. +40 0235481227, Email: [email protected], Fax: +40 0235473244
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 378000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 378000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 57 Denumirea: Achiz de mixt asf BAPC16 util la lucr de int a imb asf (pb) a DN din adm DRDPIasi ?SDN Focsani
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VEGA '93 S.R.L. Galati
Adresa postala: str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, ,Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel. +40 0236460908, Email: [email protected], Fax: +40 0236460908, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 432000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 427200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 54 Denumirea: Achiz de mixt asf BAPC16 util la lucr de int a imb asf (pb) a DN din adm DRDPIasi ?SDN Galati
V.1) Data atribuirii contractului 10.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. VEGA '93 S.R.L. Galati
Adresa postala: str. Siderurgistilor, nr.7, tronson 4, ,Localitatea: Galati, Cod postal: 800364, Romania, Tel. +40 0236460908, Email: [email protected], Fax: +40 0236460908, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 405000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 389250.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iasi - Departamantul Juridic
Adresa postala: Str. Gh Asachi nr.19, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700481, Romania, Tel. +40 232214431, Email: [email protected], Fax: +40 232214432
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.07.2012 11:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer