Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: DOIMAN COM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133678/23.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124740
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA CRAIOVA
Adresa postala: VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200463, Romania, Punct(e) de contact: IULIA MONICA VOINEA, Tel. +04 251430436, Email: [email protected], Fax: +04 251439547, Adresa internet (URL): Craiova, str Vasile Alecsandri, nr 89, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitia de produse alimentare pentru hranirea persoanelor private de libertate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Craiova, str Vasile Alecsandri, nr 89
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia a minim :1440 kg ceapa uscata, 3354 kg morcovi proaspeti, 1.765 kg mere si maxim: 23316 kg ceapa uscata, 46987 kg morcovi proaspeti, 21.200 kg mere
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
03200000-3 - Cereale, cartofi, legume, fructe si fructe cu coaja (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 132, 434.11 RON si 135, 702.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S57-093050din22.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: N43127 Denumirea: ACHIZITIE CEAPA USCATA
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
AGROINVEST S.A.
Adresa postala: str.FERMA DESPO, nr.F.N., Localitatea: Surcea, Cod postal: 527192, Romania, Tel. 0267-344770, 0744659975, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0267-344770, 0267-340655, Adresa internet (URL): www.agroinvest.home.ro
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27979.20 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 27512.88/27979.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: N43125 Denumirea: ACHIZITIE MORCOVI PROASPETI
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 61083.10 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 60613.23/61083.10 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: N43124 Denumirea: ACHIZITIE MERE
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOIMAN COM S.R.L.
Adresa postala: CART. BRAZDA LUI NOVAC, BL.23, SC.1, AP.20, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200047, Romania, Tel. 0723332532 ; 0721226655, Email: [email protected], Fax: 0251415087
STEDYAN COM S.R.L.
Adresa postala: str. Scolilor, nr.39, bl. D pp, sc.4, et.4, ap. 66, Localitatea: Braila, Cod postal: 6100, Romania, Tel. 0744535213, Email: [email protected], Fax: 0239625190
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46640.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 44308.00/46640.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentateOfertantul are posibilitatea sa prezinte toate documentele on-line si doar in masura in care oferta sa va fi desemnata castigatoare, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita un exemplar din oferta in original.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.Masura in care operatorul economic se foloseste de prevederile HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 11, alin. 4 pentru dovedirea indeplinirii criteriilor de calificare, autoritatea contractanta va solicita operatoului ce a uzat de acest dreptprezentarea documentelor de calificare mentionate in documentatie intr-un termen de 3 zile lucratoare de la data comunicarii solicitarii.Modul de evaluare a ofertelorStabilirea ofertei castigatoare se va realiza in conformitate cu prevederile legale; in acest caz comisia de evaluare va analiza ierarhia stabilita de sistemul electronic al achizitiilor publice in baza propunerilor financiare prezentate de ofertanti.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul Penitenciarului Craiova
Adresa postala: str Vasile Alecsandri, nr 89, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200463, Romania, Tel. +04 251561777, Email: [email protected], Fax: +04 251561777
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2012 13:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer