Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de produse chimice Herghelia Tulucesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
184.157 RON

Castigatorul Licitatiei: CEASIS IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 148731/10.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144174
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Galati, str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: comp. achizitii, Tel. +40 236460256, In atentia: ing. C-tin Stoica, Email: [email protected], Fax: +40 236412517, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de produse chimice Herghelia Tulucesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul Hergheliei Tulucesti
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de ingrasaminte chimice, ingrasaminte minerale, fertilizatori, erbicide, insecticide, fungicide
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
24410000-1 - Ingrasaminte azotate (Rev.2)
14310000-7-Ingrasaminte minerale (Rev.2)
24000000-4-Produse chimice (Rev.2)
24452000-7-Insecticide (Rev.2)
24457000-2-Fungicide (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
184, 157.35RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13290
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20 Denumirea: Achizitia de azotat de amoniu, ingrasamant complex si ingrasamant foliar
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CEASIS IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str. Fagaras, Nr. 15, Bl. F6, Sc. 1, Ap.10, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200158, Romania, Tel. 0722431063, Email: [email protected], Fax: 0251/462357
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 197385.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161582.53 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3
Contract nr: 21 Denumirea: Achizitia de insecto - fungicide
V.1) Data atribuirii contractului 07.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROSEMENTI S.R.L.
Adresa postala: str.Alexandru Oobescu, nr.19, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051183, Romania, Tel. 0757012424, Email: [email protected], Fax: 0214202082
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27834.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22574.82 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11, 12, 13
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- Finantarea se realizeaza din fonduri proprii din productie.- Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje/preturi egale: in cazul in se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul S.E.A.P., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Galati - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel. +40 236460331
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
- prevazute la art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006
Adresa postala: Directia Silvica Galati, Comp. juridic, Str. Stiintei Nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 236412517
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2014 09:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer