Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
N/A RON

Castigatorul Licitatiei: ROTEST S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142446/14.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137390
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIETRANSFUZIONALA Prof.Dr.C.T.Nicolau
Adresa postala: Str. Constantin Caracas nr.2-8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011155, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 314251231/+40 213193171, In atentia: Ec. Daniela Pana, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213191779/+40 213193171, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul CTS-urilor Judetene
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie achizitia de ?Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie?Lot 1 - Reactivi de Biochimie uscata compatibili cu Analizorul de Biochimie VITROSLot 2- Reactivi de hematologie compatibili cu analizorul NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 8222 , MEK 6400 SI MEK 6318)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 350, 800 RON si 18, 947, 600RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S041-065553din27.02.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S050-081549din12.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1037/BA Denumirea: Reactivi de biochimie uscata compatibili cu Analizorul de biochimie VITROS
V.1) Data atribuirii contractului 15.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTEST S.R.L.
Adresa postala: str Aeroportului nr 2 corp 1 parte camera 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. +40 212424477, Email: [email protected], Fax: +40 212422235
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15227520.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 274800.00/14832000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1038/BA Denumirea: Reactivi de hematologie comp cu analizoarele Nihon Kohden-Celltak MEK 6318K, MEK 6400, MEK 8222K
V.1) Data atribuirii contractului 15.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTEST S.R.L.
Adresa postala: str Aeroportului nr 2 corp 1 parte camera 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023828, Romania, Tel. +40 212424477, Email: [email protected], Fax: +40 212422235
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4166136.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 76000.00/4115600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constanta ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se vor depune urmatoarele documente: a) Lista cuprinzand asociatii si subcontractantii, conform Formularului nr.11. b) Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Intelegerea trebuie sa stipuleze, de asemenea ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in asociere pe intreaga durata a contractului. c) Ofertantul va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, inainte de data semnarii contractului.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Resurse Umane
Adresa postala: Str.Constantin Caracas nr. 2-8, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011155, Romania, Tel. +40 314251237, Fax: +40 213191718
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.06.2013 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer