Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie


Anunt de intentie numarul 26089/26.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumire, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE HEMATOLOGIETRANSFUZIONALA Prof.Dr.C.T.Nicolau
Adresa postala: Str. Constantin Caracas nr.2-8, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011155, Romania, Punct(e) de contact: DANIELA PANA, Tel. +40 314251231/+40 213193171, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213191779/+40 213193171, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II.B: OBIECTUL CONTRACTULUI (FURNIZARE SAU SERVICII)
II.1) Denumirea data contractului de catre autoritatea contractanta
Achizitia de Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie
II.2) Tipul de contract si locul de livrare sau de prestare
Furnizare
Locul principal de livrare sau de executare : Sediul CTS-urilor Judetene
Cod NUTS: RO - ROMANIA
II.3) Descrierea succinta a naturii si a cantitatii sau a valorii bunurilor sau serviciilor
Valoarea estimata fara TVA: intre 359, 066 si 19, 393, 656RON
Obiectul contractului il constituie achizitia de ?Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie?Lot 1 - Reactivi de Biochimie uscata compatibili cu Analizorul de Biochimie VITROSLot 2- Reactivi de hematologie compatibili cu analizorul NIHON- KOHDEN (CELLTAK MEK 8222 , MEK 6400 SI MEK 6318)
Impartire in loturi
Da
II.4) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
33696200-7 - Reactivi pentru analize de sange (Rev.2)
II.5) Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de atribuire
Data prevazuta pentru inceperea procedurilor de adjudecare: 25.04.2013
II.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.7)
Informatii suplimentare
Achizitia de ?Reactivi de Biochimie si Reactivi de Hematologie?Componenta loturilor se regaseste in Anexa B.
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Principalele conditii financiare si modalitati de plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Contracte rezervate
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nu se doreste reducere de termen avand in vedere data prevazuta pentru initierea procedurii. Procedura de achizitie este licitatie deschisa, criteriul de atribuire va fi pretul cel mai scazut cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini. Criterii de calificare si/sau selectie: Declaratie privind eligibilitatea; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 69^1 din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului; Fisa de informatii generale; Bilantul contabil; Aviz de functionare a ofertantului, eliberat de Ministerul Sanatatii in termen de valabilitate; DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI DE PRODUSE IN ULTIMII 3 ANI; Certificarea unui sistem de management al calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 sau echivalent, emis de un organism de certificare notificat, valabil la data deschiderii ofertelor
VI.3) Informatii privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obtine informatii privind
Legislatia fiscala: www.mfinante.ro
Legislatia in domeniul protectiei mediului: www.mmediu.ro
Protectia muncii si conditii de munca: www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.02.2013 09:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer