Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia de reactivi vaccinuri diverse prod de laborator


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
145.634 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMVAC COMPANY S.A.
Anunt de atribuire numarul 143296/25.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137718
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SALAJ
Adresa postala: ZALAU, STR. TIPOGRAFILOR, NR. 4, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450145, Romania, Punct(e) de contact: Ciurbe Iustina, Tel. +40 0260612124, In atentia: COMP. ACHIZITII INVESTITII, Email: [email protected], Fax: +40 0260660152, Adresa internet (URL): http: //www.ansvsa.ro/?pag=590&jud=Salaj, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: activitati sanitare veterinare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitia de reactivi vaccinuri diverse prod de laborator
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: zalau str. tipografilor nr. 4
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de reactivi vaccinuri diverse prod de laborator
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
33651600-4-Vaccinuri (Rev.2)
33696300-8-Reactivi chimici (Rev.2)
33696600-1-Reactivi pentru electroforeza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
145, 634RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10886
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 21 Denumirea: contract de furnizar SC ROMVAC COMPANY SRL
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMVAC COMPANY S.A.
Adresa postala: Oras Voluntari, sos. Centurii , nr. 7, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel. +40 213503106, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213527584, Adresa internet (URL): www.romvac.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 120160.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3, 6, 9, 11
Contract nr: 22 Denumirea: contract de furnizareSC INTERNATIONAL LABORATORY SRL
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERNATIONAL LABORATORY S.R.L.
Adresa postala: Str.Horea nr.80-82, Ap.16, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400275, Romania, Tel. +40 264433250, Email: [email protected], Fax: +40 264432972
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5090.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4994.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 23 Denumirea: contract de furnizare SC FILARA BIOMED SRL
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Filara BioMed SRL
Adresa postala: P-ta Mica, nr.2, Localitatea: Bistrita, Cod postal: 420009, Romania, Tel. 0745525285, Email: [email protected], Fax: 0364819532, Adresa internet (URL): http: //www.filarabiomed.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 27540.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26940.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 8
Contract nr: 24 Denumirea: contract de furnizare SC PHARMACHEM CONTINENTAL SRL
V.1) Data atribuirii contractului 29.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PHARMACHEM CONTINENTAL S.R.L.
Adresa postala: STR, CALEA DUDESTI NR. 117, AP. 5, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031083, Romania, Tel. +40 722386180, Email: [email protected], Fax: +40 213155153
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3700.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3700.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 7
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Consiliul National de Solutionare a ContestatiilorAdresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.roOrganismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
comp jurudic dsvsa salaj
Adresa postala: Adresa postala: str. tipografilor nr. 4, Localitatea: zalau, Cod postal: 450122, Romania, Tel. +40 260612124, Fax: +401260660152, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450122, Romania, Tel. +40 0260612124, Email: [email protected], Fax: +40 0260660152, Adresa internet (URL): http: //www.ansvsa.ro/?pag=590&jud=Salaj
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2013 10:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer