Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de robineti (vane) cu sertar cauciucat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.784.264 RON

Castigatorul Licitatiei: TRIADA PROD IMPEX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143604/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143801
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA NOVA BUCURESTI
Adresa postala: Str. Aristide Demetriade nr 2 Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010136, Romania, Punct(e) de contact: Cezarina Cristea, Tel. +40 213140110, Email: [email protected], Fax: +40 213143095, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de robineti (vane) cu sertar cauciucat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozite ANB
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de robinetele cu sertar pana, de tipul: a)Robinet (vana) de inchidere cu sertar pana, corp drept oval, tija neascendenta, extremitati cu flanse Pn 10, cu lungime intre flanse conform EN 558-1:2008, seria 15.b)Robinet(vana) de inchidere cu sertar pana, cu corp drept plat, tija neascendenta, extremitati cu flanse Pn 10, cu lungime intre flanse conform EN 558-1:2008, seria 14c)Robinet (vana) de inchidere cu sertar pana, corp drept oval, tija neascendenta, extremitati cu cep pentru racordare la mufa tub fonta (diametrul exterior al extremitatilor cu cep va fiegal cu cel al tuburilor din fonta gri sau fonta ductila de presiune Pn 10 bar. Lungimea cepului= DN robinet +200 mm ? 6 mm
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44212382-0 - Vane (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 784, 264RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S096-164207din18.05.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7086 Denumirea: Robineti(vane) cu sertar caucucat
V.1) Data atribuirii contractului 29.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRIADA PROD IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Strada Mitropolit Dosoftei, nr.20, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel. 0213357120, Email: [email protected], Fax: 0213357120
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2029500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1784264.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In caz in care dupa finaliz de lic elec se const ca of clasate pe primul loc au pret egale, aut contra va solic reof in plic inchis, in vederea depi ofr.Punctajul: 1.Pretul of.- punctaj max 40Acordarea punctajului se face astfel: a)la cel mai mic pret total ofertat se acorda punctajul maxim;b)pentru celelate preturi totale ofertate, punctajul se acorda astfel: Punc fin: n=(Pret total minim/Pret total)x402.Carac teh -punctaj max 60, Din care: a)diametrul rotii de manevra - punctaj max 10Se acorda punctajul maxim ofertei de vana care insumeaza cea mai mica valoare ?DT ? a produselor dintre diametrul rotii de manevra ofertat corespunzatoare fiecarui DN(Dofertat) si numarul vanelor (?Ni?) ce vor fi achizitionate pentru total DN. Se insumeaza valorile DT pentru cele 3 tipuri de robinete( indicate la punctul 1 din caietul de sarcini) si se obtine valoarea DTR. Se acorda punctajul maxim de 10 puncte ofertei cu valoarea DTRcea mai mica. Punctajul celorlalte oferte de robineti se va calcula invers proportional cu punctajul ofertei de vana a carei suma ?DTR? are valoarea cea mai mica.b)greutate vana (fara roata de manevra)-punctaj max 16Pentru fiecare tip de robinet se completeaza tabelul de mai jos si calculeaza valoarea ?GT? a produselor dintre greutatea totala (?Gti?)corespunzatoare fiecarui DN si numarul vanelor (?Ni?) ce vor fi achizitionate pentru acel DN. Se insumeaza valorile GTpentru cele 3 tipuri de robinete indicate la punctul 1 si se obtine valoarea GTR. Se acorda punctajul maxim de 16 puncte ofertei cu valoarea GTR cea mai mica.Punctajul celorlalte oferte de robinete se va calcula invers proportional cu punctajul ofertei de robinet a carei suma ? GTR? are valoarea cea mai micac) gabarit vana cap tub-punctaj maxe 14Gabarit cat mai mic al corpului vanelor cu sertar si capete de tub fonta, astfel incat sa ofere Lungimi utile si spatii libere cat mai mari pentru culisarea si montarea facila a pieselor (flanse libere sau adaptoare cu flansa) pe capetele de tub in vederea montarii ansamblului intre contraflansele fixe ale retelei (dintre care s-a scos o vana cu flanse Pn 10). Lungimea utila va fi calculata cu formula: L utila = Lutila a celor 2 capete de tub + Dn vana +200 ? L vana (mm);Unde: L=lungime (mm);Dn?diam nominal al vanei;Lutila a celor 2 capete de tub este lungimea utila a capetelor de tub care pastreaza dimensiunile conforme tuburilor de fonta si pe care pot culisa flansele mobile coresp. diametrului vanei.d) nr de rot compl a rotii de manevra ptr inchidere sau deschid compl-punctaj max 14Se insumeaza valorile RCpentru cele 3 tipuri de robinete( indicate la punctul 1din caietul de sarcini) si se obtine valoarea RCT.Se acorda punctajul maxim de 14 puncte ofertei cu valoarea RCT cea mai mare.Punctajul celorlalte oferte de robinet corespunzatoare aceluiasi DN se va calcula proportional cu punctajul ofertei de vana a carei valoare ?RCT ? este cea mai mare.e) Modul de fixare a bucsei filetate (piulitei)in sertar-punctaj max 6Se acorda punctajul maxim total de 6 puncte, astfel se acorda cate 0, 25 puncte pentru fiecare tip robinet si DN de robinet a carui bucsa filetata este integrata in sertar si 0 puncte pentru fiecare tip vana si DN de robinet a carui bucsa filetata este neintegrata in sertar(obturator)Punctajul final se calculeaza prin insumarea punctelor obtinute pentru fiecare tip si DN de robinet .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
Adresa postala: Strada Banului nr 3A etaj 2 ap 7sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: -, Romania, Tel. +40 213155241, Fax: +40 213155241
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 09:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer