Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia de ?Senzori meteorologici VAISALA pentru sta?ii meteorologice semiautomate de aerodrom ROMAWOS?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
43.594 EUR

Castigatorul Licitatiei: VAISALA OYJ
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 141763/14.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Cojoc, Tel. +40 212083528, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitia de ?Senzori meteorologici VAISALA pentru sta?ii meteorologice semiautomate de aerodrom ROMAWOS?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RA ROMATSA B-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
achizitia de ?Senzori meteorologici VAISALA pentru sta?ii meteorologice semiautomate de aerodrom ROMAWOS? pentru Baia Mare, Satu Mare si Tirgu Mures conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38120000-2 - Instrumente de meteorologie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
43, 594EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 406 Denumirea: ?Senzori meteorologici VAISALA pentru sta?ii meteorologice semiautomate de aerodrom ROM
V.1) Data atribuirii contractului 23.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VAISALA OYJ
Adresa postala: Vanha Nurmijarventie 21, FI-01670, Vantaa, Finlanda, Localitatea: Vantaa, Cod postal: 01670, Finland, Tel. +358 9 89491, Fax: +358 9 89492227
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 42247.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43594.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 193, 339.39 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala: b-dul Unirii nr.37, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.tmb.com
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic RA ROMATSA
Adresa postala: B-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083121, Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 12:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer