Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de elaborare studii de fezabilitate pentru instalare ILS/DME la Otopeni, Iasi, Suceava si Timisoara


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
312.000 RON

Castigatorul Licitatiei: TELEROM PROIECT INSTITUTUL NATIONAL DE PROIECTARI PENTRU TELECOMUNICATII S.A.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 143860/27.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Cojoc, Tel. +40 212083528, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de elaborare studii de fezabilitate pentru instalare ILS/DME la Otopeni, Iasi, Suceava si Timisoara
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sediul RA ROMATSA b-dul Ion Ionescu de la Bra
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de elaborare studii de fezabilitate pentru: - Instalare ILS/DME categoria III la Aeroportul Otopeni RWY 08L, - Instalare ILS/DME categoria III la Aeroportul Timisoara RWY 29, - Instalare ILS/DME categoria II si senzori meteo ROMAWOS la Aeroportul Iasi pentru ambele directii, - Instalare ILS/DME categoria II la Aeroportul Suceava RWY 34 si un senzor meteo Vizibilometru la mijlocul pistei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79314000-8 - Studiu de fezabilitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
312, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 011 Denumirea: Achizitia de serv de elaborare studii de fezabilitate ptr Instalare ILS/DME cat III la Otopeni RWY08
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TELEROM PROIECT INSTITUTUL NATIONAL DE PROIECTARI PENTRU TELECOMUNICATII S.A.
Adresa postala: Str. MENDELEEV Nr. 21-25, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Tel. 0213074700, Email: [email protected], Fax: 0213124203
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 012 Denumirea: Achizitia de serv de elaborare studii de fezabilitate ptr instalare ILS/DME la Timisoara
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TELEROM PROIECT INSTITUTUL NATIONAL DE PROIECTARI PENTRU TELECOMUNICATII S.A.
Adresa postala: Str. MENDELEEV Nr. 21-25, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Tel. 0213074700, Email: [email protected], Fax: 0213124203
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 013 Denumirea: Achizitia de serv de elaborare studii de fezabilitate ptr instalare ILS/DME la Suceava
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TELEROM PROIECT INSTITUTUL NATIONAL DE PROIECTARI PENTRU TELECOMUNICATII S.A.
Adresa postala: Str. MENDELEEV Nr. 21-25, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Tel. 0213074700, Email: [email protected], Fax: 0213124203
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 62000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 62000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 014 Denumirea: Achizitia de serv de elaborare studii de fezabilitate ptr instalare ILS/DME la Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 21.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TELEROM PROIECT INSTITUTUL NATIONAL DE PROIECTARI PENTRU TELECOMUNICATII S.A.
Adresa postala: Str. MENDELEEV Nr. 21-25, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010362, Romania, Tel. 0213074700, Email: [email protected], Fax: 0213124203
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala: b-dul Unirii, nr.37, sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.tmb.com
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic RA ROMATSA
Adresa postala: b-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083121, Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer