Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de Servicii de organizare actiuni de ecologizare in arii protejate in cadrul proiectului ?Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
601.200 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Agile Outsourcing S.R.L
Anunt de atribuire numarul 141092/16.07.2013
Informatii anunt de participare asociat 138316
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Punct(e) de contact: Directia buget, finante, administrativ, Tel. +40 212071101, In atentia: Eduard Costache, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Agentie/birou national sau federal
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Servicii de organizare actiuni de ecologizare in arii protejate in cadrul proiectului ?Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
17 - Servicii hoteliere si de restaurant
Locul principal de prestare: Suceava-RO215;Timisoara-RO424, Caras Severin-RO422;Bacau- RO211 ; Covasna- RO123;Cluj-RO113; Bihor-RO111; Alba-RO121;Vrancea-RO226
Teleorman-RO317; Valcea-RO415, Olt-RO414;Iasi-RO213;Bucuresti-RO321
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al Sistemului Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000 este reprezentat de conservarea mediului natural, prin sprijinirea managementului ariilor protejate, realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariilor naturale protejate si promovarea activitatilor de constientizare ce vizeaza reducerea sau chiar inlaturarea presiunilor antropice asupra speciilor si habitatelor de interes comunitar.Acest proiect se va constitui ca si instrument integrat si accesibil de vehiculare a informatiilor relevante pentru realizarea evaluarii SEA a Planurilor de management si de evaluare adecvata a activitatilor din site-urile Natura 2000 susceptibile sa aiba un impact asupra speciilor si habitatelor pentru care site-urile Natura 2000 au fost desemnate.Obiectul contractului de fata il reprezinta achizitia de ?Servicii de organizare actiuni de ecologizare in arii protejate in cadrul proiectului ?Sistem Integrat de Management si Constientizare in Romania a Retelei Natura 2000?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63510000-7 - Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2)
55300000-3-Servicii de restaurant si de servire a mancarii (Rev.2)
79950000-8-Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
79952000-2-Servicii pentru evenimente (Rev.2)
98341000-5-Servicii de cazare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
601, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
2105/DBFA/05.12.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S242-398162din15.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 35 Denumirea: Servicii de organizare ac?iuni de ecologizare in arii protejate in cadrul proiectului ?Sistem Integr
V.1) Data atribuirii contractului 21.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Agile Outsourcing S.R.L
Adresa postala: str. Liviu Rebreanu 46-58 H27, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 31793, Romania, Tel. +40 744650279, Email: [email protected], Fax: +40 318179172, Adresa internet (URL): www.agl.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 683991.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 601200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 12
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Ofertantul inten?ioneaza sa subcontracteze activita?ile de transport, reprezentand 12% din serviciile ce fac obiectul contractului
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Autoritatea contractanta beneficiza de finantare nerambursabila PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL?MEDIU?Axa Prioritara 4 - ?Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protectia Naturii? -Sesiunea nr.3/2009.
VI.2) Alte informatii
? In sensul prevederilor de la Cap. II.3., durata contractului se calculeaza de la semnarea acestuia ?i se intinde pana la data finalizarii proiectului, respectiv 30.06.2013 in func?ie de graficul de implementare ?i activita?ile din cadrul acestuia.Nota: Durata de 4 luni de la data semnarii contractului reprezinta durata maxima acceptata pentru prestarea serviciilor ce fac obiectul contractului care urmeaza sa fie atribuit ?i nu poate fi modificata decat in situa?ii neprevazute, care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a prestatorului ?i care impun diminuarea/extinderea duratei de implementare a proiectului.? Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza acest contract, dupa cum sunt acestea prezentate in documentatia de atribuire, ca singura baza a acestei proceduri de atribuire, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului;? Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau copie in vederea participarii la procedura;? Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlaturaraspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.? In situa?ia in care doua sau mai multe oferte prezinta acela?i pret si se gasesc pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea prezentarii de catre operatorii economici a documentului/documentelor care contin noi valori ale pretului ofertat (reofertare).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
in conditiile art. 256indice2 din OUG nr. 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.294, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060031, Romania, Tel. +40 212071101, Email: [email protected], Fax: +40 212071103, Adresa internet (URL): www.anpm.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2013 08:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer