Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de servicii de reparare si intretinere a autoturismelor de teren si autoutilitare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
78.806 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. Nalba Trading S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147563/03.12.2013
Informatii anunt de participare asociat 142388
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA
Adresa postala: Directia Silvica Galati, str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Punct(e) de contact: comp. mecanizare, Tel. +40 236412517, In atentia: ing. Theodor Hotnogu, Email: [email protected], Fax: +40 236460256, Adresa internet (URL): www.rosilva.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma
Activitate (activitati)
Altele: Silvicultura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de servicii de reparare si intretinere a autoturismelor de teren si autoutilitare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Punctul de lucru al operatorului economic
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de inretinere, reparatii si mentenanta ale autoturismelor aflate in dotarea Directiei Silvice Galati si subunitatile sale, utilizand punctele de lucru ale operatorilor economici. Piesele de schimb, subansamblele si consumabilele vor fi asigurate de prestator.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
42124100-5-Piese pentru masini sau motoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
78, 806RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12526 din 08 / 10 /2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 88 Denumirea: Servicii de service auto OS Galati, Herghelia Tulucesti, Centrala DS Galati
V.1) Data atribuirii contractului 25.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Nalba Trading S.R.L.
Adresa postala: str. Brailei, nr. 219, Localitatea: Galati, Cod postal: 800409, Romania, Fax: +40 236493606
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51138.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38118.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 94 Denumirea: Servicii sevice auto OS Hanu Conachi, Tecuci si Grivita
V.1) Data atribuirii contractului 03.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. Nalba Trading S.R.L.
Adresa postala: str. Brailei, nr. 219, Localitatea: Galati, Cod postal: 800409, Romania, Fax: +40 236493606
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52735.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 40688.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Finantarea se asigura din fonduri proprii din productie. Departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale: In cazul in care mai multe oferte se claseaza pe primul loc (intrunesc acelasi numar de puncte), autoritatea contractanta se va solicita in scris numai ofertantilor aflati in aceasta situatie, ca in termen de 72 de ore sa prezinte in plic inchis si sigilat, noi propuneri privind criteriul de calificare nr. 1, respectiv noi preturi ale ofertei financiare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Galati, Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Brailei, nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel. +40 236460331, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Silvica Galati - Compartiment Juridic
Adresa postala: str. Stiintei, nr. 95, Localitatea: Galati, Cod postal: 800189, Romania, Tel. +40 236412516, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.12.2013 11:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer