Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de Sistem pentru caracterizarea la scara nano si micro a proprietatilor mecanice ale straturilor subtiri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
645.000 RON

Castigatorul Licitatiei: STANDARD SERVICE 2000 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138340/29.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 132338
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
Adresa postala: GALATI, STR. DOMNEASCA NR. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Punct(e) de contact: MARCEL DANAILA, Tel. +40 236-419177, Email: [email protected], Fax: +40 236-419177, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Sistem pentru caracterizarea la scara nano si micro a proprietatilor mecanice ale straturilor subtiri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Galati , str. Domneasca , nr. 111 , Facultatea de Mecanica - Departament CMRS
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de Sistem pentru caracterizarea la scara nano si micro a proprietatilor mecanice ale straturilor subtiri ? 1 buc .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38500000-0 - Aparate de control si de testare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
645, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S162-269967din24.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 26425 Denumirea: Sistem ptr. caracterizarea la scara nano si micro a proprietatilor mecanice ale sraturilor subtiri
V.1) Data atribuirii contractului 12.11.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STANDARD SERVICE 2000 S.R.L.
Adresa postala: Str. Giuseppe Verdi, nr.3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020275, Romania, Tel. +40 723339955 / +40 213112226, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 213112622, Adresa internet (URL): www.standardservice.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 646026.68 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 645000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care , dupa licitatia electronica , doua sau mai multe oferte contin acelasi pret si sunt clasate pe primul loc , atunci in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica a Universitatii
Adresa postala: Str. Domneasca nr. 47, Localitatea: Galati, Cod postal: 800008, Romania, Tel. +40 336130123, Fax: +40 236419177, Adresa internet (URL): www.ugal.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2012 13:47
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer