Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de software pentru functionalitati noi in aplicatia SAR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
240.000 RON

Castigatorul Licitatiei: QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 120858/20.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: ADRIANA CIORTOLOMAN, Tel. +40 212083450, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], eugen[email protected], [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de software pentru functionalitati noi in aplicatia SAR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: RA ROMATSA Bd Ion Ionescu de la Brad nr.10 sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de software pentru functionalitati noi in aplicatia SAR
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48121000-2 - Pachete software pentru controlul traficului aerian (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
240, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
412
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 412 Denumirea: Achizitia de software pentru functionalitati noi in aplicatia SAR
V.1) Data atribuirii contractului 29.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S.R.L.
Adresa postala: Str. Pictor Dan Mihail, nr. 6, bl. 63, sc. 1, et. 4, ap. 16, cam. 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 051919, Romania, Tel. 031.710.16.82, Email: [email protected], Fax: 031.710.16.80, Adresa internet (URL): www.qbs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 258000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 240000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul BUCURESTI
Adresa postala: Bd UNIRII nr.37 sector3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RA ROMATSA- Serviciul Juridic
Adresa postala: Bd Ion Ionescu de la Brad nr.10 sector1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083100, Fax: +40 212302442, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.01.2012 11:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer