Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
305.185 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VIOLA TOTAL SRL
Anunt de atribuire numarul 32928/17.12.2007
Informatii anunt de participare asociat 19079
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA CRAIOVA
Adresa postala: Str. A.I. Cuza nr. 13, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200585, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii, Tel.0251411752, In atentia: Demetra Visanescu, Email: [email protected], Fax: 0251411752
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
universitate
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
SERVICIUL APROVIZIONARE
STR.LIBERTATII, NR.19
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33253300-1 - Spectrometre (Rev.1)
33253221-3-Cromatografe de gaz (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
305, 184.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10351 Denumirea: Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIOLA TOTAL SRL
Adresa postala: STR.DEALUL TUGULEA, NR.1, BL.M18, SC.1, ET.1, AP.13, SECTOR 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 060861, Romania, Tel.0212332339, Email: [email protected], Fax: 0212332341, Adresa internet (URL): www.viola.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18264.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10355 Denumirea: Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RUSSI SCIENTIFIC INSTRUMENTS SRL
Adresa postala: STR.TUDOR VIANU, NR.3, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011635, Romania, Tel.0212310538, Email: [email protected], Fax: 0212301634, Adresa internet (URL): http: //www.russi.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 46500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43109.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10354 Denumirea: Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Pro Analysis Systems S.R.L.
Adresa postala: Drumul Taberei nr. 92, bl. C7, sc. D, ap. 152, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061406, Romania, Tel.3263600, Email: [email protected], Fax: 3270869, Adresa internet (URL): www.proanalysis.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 130000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 128221.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10353 Denumirea: Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FOTOMETRIC INSTRUMENTS S.R.L.
Adresa postala: Str.Arh.Grigore Ionescu nr.1, Bl.T59, et.5, ap.22, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023673, Romania, Tel.021/2103271, Email: [email protected], Fax: 021/2103271, Adresa internet (URL): www.fotometricinstruments.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 73000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 47832.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10352 Denumirea: Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMLIBRIS S.R.L.
Adresa postala: Str.Simion Barnutiu, nr.44, Localitatea: Deva, Cod postal: 330065, Romania, Tel.0254219232, Email: [email protected], Fax: 0254219232
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2263.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10350 Denumirea: Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECRO SYSTEM S.R.L.
Adresa postala: BD. TIMISOARA, NR. 100P, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061334, Romania, Tel.4447002, Email: [email protected], Fax: 4447005, Adresa internet (URL): www.mecrosystem.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 51000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49836.58 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 10349 Denumirea: Achizitia de spectometre si cromatograf cu gaz
V.1) Data atribuirii contractului 11/12/2007
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC COMPACT INDUSTRIAL SRL
Adresa postala: STR. EMIL BOTTA, NR.4, BL.M104, SC.2, ET.4, AP.56, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 031073, Romania, Tel.0213260533, Email: [email protected], Fax: 0314052412, Adresa internet (URL): http: //www.compactvalves.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15658.02 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova - Sectia de Contencios Administrativ
Adresa postala: Str. Nicolae Titulescu, nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415751, Fax: 0251415751
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213118090, Fax: 0213118095, Adresa internet (URL): www.cncs.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea din Craiova - Serviciul Contencios
Adresa postala: Str. Libertatii, nr.19, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200421, Romania, Tel.0251415899, Fax: 0251415899
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.12.2007 13:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer