Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de Tehnica de calcul


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
481.789 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147196/06.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143233
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
R.A. ROMATSA - ADMINISTRATIA ROMANA A SERVICIILOR DE TRAFIC AERIAN
Adresa postala: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10, O.P. Box 18-90, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Cojoc, Tel. +40 212083528, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de Tehnica de calcul
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul RA ROMATSA, b-dul Ion Ionescu de la Brad, nr.10, Bucuresti, sector 1
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de "Tehnica de calcul" conform caietului de sarcini si anexelor la acesta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30213000-5 - Computere personale (Rev.2)
30213100-6-Computere portabile (Rev.2)
30213200-7-Tablet PC (Rev.2)
30231300-0-Ecrane de afisare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
481, 789RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 516 Denumirea: Achizitia de "Tehnica de calcul" lot 1
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. MAGUAY COMPUTERS S.R.L.
Adresa postala: str Bratului nr.23, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020566, Romania, Tel. +40 2103809, Fax: +40 212120654
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 351960.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 227880.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 517 Denumirea: Achizitia de "Tehnica de calcul" loturile 3, 5, 7
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EXPERTISSA HQ S.R.L.
Adresa postala: STR. BARBU VACARESCU, NR.162, PARTER, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020284, Romania, Tel. 021-2338082, Email: [email protected], Fax: 021-2338083, Adresa internet (URL): www.expertissa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 184400.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 185164.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 5, 7
Contract nr: 518 Denumirea: Achizitia de "Tehnica de calcul" loturile 2, 4
V.1) Data atribuirii contractului 02.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRO SYS S.R.L.
Adresa postala: sect.2, Bd. Pache Protopopescu, nr.108, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021415, Romania, Tel. 021/2524232, Email: [email protected], Fax: 021/2524232, Adresa internet (URL): www.prosys.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 113000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 68745.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1) Departajarea ofertelor cu pret egal: In cazul in care 2 sau mai multe oferte situate pe locul 1 contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara in plic inchis. In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2) Se va completa formular 7 declaratie subcontractanti
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic R.A. ROMATSA
Adresa postala: B-dul Ion Ionescu de la Brad nr.10, Bucuresti, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel. +40 212083121, Fax: +40 212083564, Adresa internet (URL): www.romatsa.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2014 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer