Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI cu asigurarea serviciilor de reparare si intretinere a utilajelor in perioada de garantie, in cadrul proiectului ?DEZVOLTAREA ZONEI VALEA SOMESULUI,


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
218.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 141411/25.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136639
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Valea Somesului"
Adresa postala: Str. Principala Nr. 39, Localitatea: Rus, Cod postal: 457290, Romania, Punct(e) de contact: Ioan Aurelian COZMA, Tel. +04 0260-639344, Email: [email protected], Fax: +04 0260-639344, Adresa internet (URL): www.adisomes.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
asociatie de comuna
Activitate (activitati)
Altele: servicii de administratie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI cu asigurarea serviciilor de reparare si intretinere a utilajelor in perioada de garantie, in cadrul proiectului ?DEZVOLTAREA ZONEI VALEA SOMESULUI, JUDETUL SALAJ, PRIN REABILITAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE SI INFIINTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE DEZAPEZIRE, INTRETINERE DRUMURI SI SPATII VERZI?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: comuna Poiana Blenchii, judetul Salaj
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Utilajele care se doresc a fi achizitionate sunt 1buc. buldoexcavatorDetaliile cu privire la caracteristicile tehnice minimale pentru aceste utilaje sunt enuntate in Caietul de sarcini.Orice referire la marci, standarde si norme prezentate in documentatia de atribuire vor fi considerate ca purtand mentiunea ?sau echivalent?.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43262000-7 - Utilaje excavatoare (Rev.2)
50110000-9-Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
218, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S007-007652din10.01.2013
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2009/S236-338160din04.12.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 74 Denumirea: Contract de furnizare
V.1) Data atribuirii contractului 06.03.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 218490.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 218000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), implementat prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), Masura322 ?Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale?
VI.2) Alte informatii
Departajarea ofertelor clasate pe primul loc se va face in functie de punctajul obtinut la factorul de evaluare ?Pretul ofertei?.In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA SOMESULUI
Adresa postala: Str. Principala, nr 39, Localitatea: Rus, Cod postal: 457290, Romania, Tel. +04 0260-639344, Email: [email protected], Fax: +04 0260-639344
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2013 09:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer