Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia de vehicule cu utilizare speciala.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.070.000 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMTURINGIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140152/11.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132558
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
POLITIA LOCALA SECTOR 5
Adresa postala: Bld.Regina Elisabeta nr.29-31 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Punct(e) de contact: Valeriu Badea, Tel. +40 0213122881, In atentia: Director General Bogdan Georgescu, Email: [email protected], Fax: +40 0213122881, Adresa internet (URL): http: www.politialocala5.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie/agentie europeana sau organisatie internationala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia de vehicule cu utilizare speciala.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: POLITIA LOCALA SECTOR 5, Bd.Regina Elisabeta nr.29-34, sector 5 Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului este achizitia de 12 bucati de vehicule cu utilizare speciala formata din 8 buc. vehicule cu utilizare speciala cu transmisie 4x4 si 4 buc.vehicule cu utilizare speciala tip Berlina cu transmisie 4x2, motorizare DIESEL, conform specificatiilor cuprinse in caietul de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34114000-9 - Vehicule cu utilizare speciala (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 070, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
13727/8.10.2012
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S214-353797din07.11.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 17473 Denumirea: Achizitia de vehicule cu utilizare speciala
V.1) Data atribuirii contractului 18.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTURINGIA S.R.L.
Adresa postala: Str. CALEA BRASOVULUI, nr. 30, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel. 0248531330, Email: [email protected], Fax: 0248531335, Adresa internet (URL): www.romturingia.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1077600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1070000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 1
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al POLITIEI LOCALE SECTOR 5
Adresa postala: Bd.Regina Elisabeta nr.29-31, sector 5., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050012, Romania, Tel. +40 0213146189, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.politialocalasector5.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.01.2013 14:09
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer