Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia materialelor consumabile pentru echipamentele IT aflate in dotarea AM POR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.040.680 RON

Castigatorul Licitatiei: Mida Soft Business S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144305/01.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140475
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Adresa postala: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Carmen Lazar, Tel. +40 0372111478, In atentia: Dnei Laura Coman, sef serviciu, Email: [email protected], Fax: +40 0372111445, Adresa internet (URL): www.mdrap.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia materialelor consumabile pentru echipamentele IT aflate in dotarea AM POR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia materialelor consumabile pentru echipamentele IT aflate in dotarea AM POR
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125110-5 - Toner pentru imprimantele laser/faxuri (Rev.2)
30125120-8-Toner pentru fotocopiatoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 040, 680RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S114-194220din14.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 204 Denumirea: Achizitia de echipamente IT aflate in dotarea AM POR
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Mida Soft Business S.R.L.
Adresa postala: Str.Cetatea Histria, Nr.7, Bloc M16, Scara 1, Ap.4, camera 1 Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 062076, Romania, Tel. +40 214137108, Email: [email protected], Fax: +40 311053435, Adresa internet (URL): www.midasoft.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2040680.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2040680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Bugetul de Asistenta Tehnica a Programului Operational Regional
VI.2) Alte informatii
Pentru ofertele depuse se va acorda un punctaj maxim de 100 pct care se va calcula prin luarea in considerare a pretului unitar stabilitpentru consumabilele aferente fiecarei categorii de echipamente. Pretul mediu unitar se va calculafacand media aritmetica a preturilor unitare aferente pentru fiecare tip de consumabil, in cadrul fiecarei categorii.Astfel totalul de 100 de puncte se va acorda astfel: A.Echipamente Lexmark: 26 pct;B.Echipamente Gestetner: 2 pct;C.Echipamente Kyocera: 4 pct;D. Echipamente Samsung: 10 pct;E. Echipamente Canon: 5 pct;F. Echipamente Xerox: 20 pct;G. Echipamente Nashuatec: 4 pct;H. Echipamente HP: 20 pct;I. Echipamente Toshiba: 2 pct;J. Echipamente Minolta: 2 pct;K. Echipamente Brother: 5 pct.Cel mai mic pret unitar ofertat pentru fiecare categorie de echipament va primi punctaj maxim alocat: Pc=P max, unde: Pc - punctaj curent; Pmax - punctaj maxim.Pentru pretul mediu unitar, altul decat cel mentionat anterior punctajul se va calcula cu formula: Pc = (Pm/Pof)*Pmax, unde: Pc - punctaj curent; Pm - pret minim; Pof - pret ofertat, Pmax - punctaj maxim.Punctajul total al ofertei va fi calculat prin insumarea punctajelor Pc ob?inute la fiecare categorie de echipamente, astfel : PTOTAL = Pc A + Pc B + Pc C + Pc D + Pc E + Pc F + Pc G + Pc H + Pc I + Pc J + Pc KUnde: PTOTAL- punctajul total al oferteiPc A -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente APc B -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente BPc C -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente CPc D -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente DPc E -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente EPc F -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente FPc G -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente GPc H -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente HPc I -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente IPc J -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente JPc K -punctajul curent al ofertei pentru (consumabile) categoria echipamente KOferta care va obtine cel mai mare punctaj pentru PTOTAL (Punctajul total), conform formulei de mai sus, va fi declarata ca?tigatoare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Avizare Acte Normative
Adresa postala: Bucuresti, Apolodor nr. 17, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.10.2013 10:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer