Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica a serviciilor pentru elaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul ?Procedee si echipamente tehnologice in constructii?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.279.000 RON

Castigatorul Licitatiei: Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECON SA
Anunt de atribuire numarul 114038/21.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 109124
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala:  Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Punct(e) de contact:  Oana OROSAN, Tel. 0372111573, Email:  [email protected], Fax:  0372111445, Adresa internet (URL):  www.mdrt.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica a serviciilor pentruelaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul ?Procedee si echipamente tehnologice in constructii?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
8 - Servicii de cercetare si de dezvoltare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia publica a serviciilor pentruelaborarea de activitati specifice de reglementare in domeniul ?Procedee si echipamente tehnologice in constructii?LOT 1-Procedura pentru inspectia statiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane si lucrari de drumuriLOT 2-Procedura pentru inspectia statiilor pentru prepararea mixturilor asfaltice pentru lucrari de drumuri si aeroporturiLOT 3-Procedura pentru inspectia statiilor pentru prepararea betoanelorLOT 4-Procedura pentru inspectia echipamentelor pentru debitarea, indreptarea si fasonarea barelor de otel beton folosite in constructiiLOT 5-Procedura pentru inspectia echipamentelor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari de drumuri si aeroporturiLOT 6-Procedura pentru inspectia echipamentelor pentru transportul si punerea in opera a betonuluiLOT 7-Procedura pentru inspectia echipamentelor tehnologice pentru executarea, profilarea si finisarea lucrarilor de pamant specifice la drumuri, aeroporturi si fundatii speciale
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
73000000-2 - Servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 279, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S10-015256din15.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 504 Denumirea: Procedura pentru inspectia statiilor pentru producere agregatelor minerale pentru betoane
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala:  Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email:  [email protected], Fax:  021/255.14.20, Adresa internet (URL):  www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208344.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 505 Denumirea: Procedura pentru inspectia statiilor pentru preparareamixturilor asfaltice la lucrari de drumuri
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala:  Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email:  [email protected], Fax:  021/255.14.20, Adresa internet (URL):  www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208344.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 200000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 506 Denumirea: Procedura pentru inspectia statiilor pentru prepararea betoanelor
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala:  Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email:  [email protected], Fax:  021/255.14.20, Adresa internet (URL):  www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208344.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 195000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 507 Denumirea: Procedura pentru inspectia echipamentelor pentru debitarea, indreptarea si fasonarea barelor de otel
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala:  Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email:  [email protected], Fax:  021/255.14.20, Adresa internet (URL):  www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161093.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 508 Denumirea: Procedura pentru inspectia echipamentelor pentru punerea in opera a mixturilor asfaltice la lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala:  Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email:  [email protected], Fax:  021/255.14.20, Adresa internet (URL):  www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161093.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 509 Denumirea: Procedura pentru inspectia echipamentelor pentru transportul si punerea in opera a betonului
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala:  Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email:  [email protected], Fax:  021/255.14.20, Adresa internet (URL):  www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 161093.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 161000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 510 Denumirea: Procedura pentru insp echip tehn pentru executarea, profilarea si finisarea lucrarilor de pamant
V.1) Data atribuirii contractului 5/30/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii in Constructii - ICECONSA
Adresa postala:  Sos. Pantelimon, nr. 266, sector 2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  021652, Romania, Tel. 021/255.07.34; 021/255.04.72, Email:  [email protected], Fax:  021/255.14.20, Adresa internet (URL):  www.icecon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 208344.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 205000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bulevardul Unirii nr 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel-Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr 5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Adresa internet (URL):  www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI TURISMULUI, Directia Generala Juridica
Adresa postala:  Str. Apolodor nr. 17, latura Nord, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Tel. 0372111473, Adresa internet (URL):  www.mdrt.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2011 09:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer