Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica de dotari si echipamente aferente proiectului ,,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung? cod SMIS 11262


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
306.851 RON

Castigatorul Licitatiei: QUARTZ MATRIX S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144930/23.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140218
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: STR. NEGRU VODA, NR. 127, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Punct(e) de contact: Bogdan Popescu, Tel. +40 248511034, Email: [email protected], Fax: +40 248511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica de dotari si echipamenteaferente proiectului, ,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung? cod SMIS 11262
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Str. Marasesti, nr. 15, Campulung, Judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune achizitionarea unor echipamente IT aferente proiectului, ,Consolidare, reabilitare Colegiul Pedagogic Carol I Campulung? cod SMIS 11262
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30195200-4 - Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii (Rev.2)
32342410-9-Echipament de sonorizare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
306, 851RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25081/5744/13.09.2013 Denumirea: Achizitia publica de dotari si echipamente aferente proiectului , ,Consolidare, reabilitare Colegiul
V.1) Data atribuirii contractului 06.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
QUARTZ MATRIX S.R.L.
Adresa postala: Str. Capitan Tomida, nr. 3, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700496, Romania, Tel. +40 232217248, Fax: +40 232217262
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 506532.70 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 306851.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007 ? 2013, Axa prioritara 3 ?Imbunatatirea infrastructurii sociale? Domeniul major de interventie 3.4 ?Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai mic.Alte informatii: Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ca documentele prezentate intr-o alta limba decat cea romana sa fie prezentate ulterior si intr-o traducere legalizata in limba romana.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL CAMPULUNG
Adresa postala: str. Negru Voda, nr. 127, jud. Arges, Localitatea: Campulung, Cod postal: 115100, Romania, Tel. +04 248511034, Email: [email protected], Fax: +40 248511036, Adresa internet (URL): www.primariacampulung.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.09.2013 08:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer