Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia publica de echip. si servicii conexe ptr. dezv. retea de transp. si acces tip WIMAX la clienti si inchiriere fibra optica dark


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
39.278.800 EUR

Castigatorul Licitatiei: OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 85679/07.04.2010
Informatii anunt de participare asociat 81417
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA RADIOCOMUNICATII
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Punct(e) de contact: LIGIA MIHAIU, Tel.0213073029, Email: [email protected], Fax: 0213073066, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
Altele: telecomunicatii
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia publica de echip. si servicii conexe ptr. dezv. retea de transp. si acces tip WIMAX la clientisi inchiriere fibra optica dark
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: locatiile achizitorului specificate in caietul de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia si instalarea de echipamente in vedereaconstruiriiunei retele de transport si acces la clienti tip WIMax la nivel national pe infrastructura fibra optica dark care sa sustina strategia de dezvoltare a S.N.Radiocomunicatii SA atit pentru servicii de comunicatii electronice cat si pentru servicii de broadcasting, conform Caietului de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32418000-6 - Retea radio (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
39, 278, 800EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul total al ofertei (pretul echipamentelor si serviciilor si costurile aferente finantarii)
51%
Descriere:
2.
Caracteristici tehnice si functionaleechipamente, FO dark
49%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S149-218118din06.08.2009
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S170-245528din04.09.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 301/1210 Denumirea: Echip. si serv. conexe ptr. dezv. retea de transp. WIMAX si inchiriere fibra optica
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala: sect.1, sos. Bucuresti-Ploiesti, nr.135, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 075100, Romania, Tel.021/3033100, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021/3033164, Adresa internet (URL): www.omnilogic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 43500000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 39278800.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 168, 042, 562 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 5371896.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Se va inchiria fibra optica dark pe o perioada de 48 de luni.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
nu
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213118090, Email: [email protected], Fax: 0213118091, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr.5 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213118090, Email: [email protected], Fax: 0213118091, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Contencios si Reglementari Interne al SNR SA
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.103, Sector 4 , ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel.0213073001, Email: [email protected], Fax: 0213073666, Adresa internet (URL): www.radiocom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2010 11:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer