Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - achizitia publica de europubele de 80 litri si autogunoiera compactoare, prin procedura LICITATIE DESCHISA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
166.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC CALU SRL
Anunt de atribuire numarul 44416/08.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29283
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABASCOV
Adresa postala: Str. Paisesti DN 7C, nr. 125, Romania, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Punct(e) de contact: Denisa Pahontu, Gentiana Lungescu, Tel.0248/270525, 0749159930, 0788319025, 0788319881, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248/270033
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
achizitia publica de europubele de 80 litri si autogunoiera compactoare, prin procedura LICITATIE DESCHISA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
O combinatie intre acestea
Locul principal de livrare: Primaria Comunei Bascov
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Cumparare pentru achizitia a 2.000 buc.eurocontaniere din PVC;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34144512-0 - Vehicule de compactare a deseurilor menajere (Rev.1)
25223300-3-Containere din plastic pentru deseuri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
166, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5111 Denumirea: CONTRACT DE FURNIZARE 2000 BUC. EUROPUBELE DE 80 L
V.1) Data atribuirii contractului 4/8/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CALU SRL
Adresa postala: SAT GLAMBOC VALE NR. 94, Localitatea: COMUNA BASCOV, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0248/290523, Fax: 0248/270619
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 160000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 166000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, ofertantul castigator pentru Lotul I (achizitia a 2.000 buc. europubele de 80L) este S.C.CALU SRL .In ceea ce priveste Lotul II (achizitia a 1 buc. autogunoiera compactoare), avand in vedere ca nu s-a depus nici o oferta, nu exista niciun castigator, procedura urmanad a fi reluata .
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala: Bulevardul Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+4(021)3104641, Email: [email protected], Fax: +4(021)3104648, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Bascov, Compartimentul Achizitii publice
Adresa postala: Str. Paisesti, nr. 125, Localitatea: Comuna Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0248/270525, interior :111, Email: [email protected], Fax: 0248/270033
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2008 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer