Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE MENTORAT IN VEDEREA DEZVOLTARII SI IMBUNATATIRII COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GRADINITE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.661.932 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociere: SC Frasin SRL & CCD Sibiu
Anunt de atribuire numarul 70061/09.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59499
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
Adresa postala: Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Unitatea de Management al Proiectelor pentru Invatamantul preuniversitar, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Ilina, Anna-Maria Mares, Tel.0213055993, 0213056084, In atentia: Mihaela Ilina, Anna-Maria Mares, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0213055990, 0213055989, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE MENTORAT IN VEDEREA DEZVOLTARII SI IMBUNATATIRII COMPETENTELOR PROFESIONALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT IN GRADINITE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant
Locul principal de prestare: Serviciile vor fi prestate pe loturi, fiecare lot incluzand personalul angajat in gradinitele cuprinse in 5 regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud, Sud-Vest, Centru, Bucuresti-Ilfov.
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul serviciilor il reprezinta dezvoltarea si imbunatatirea competentelor profesionale ale personalului angajat in gradinite, inclusiv directori si personal nedidactic, competente necesare promovarii unei abordari integrate a serviciilor de educatie, ingrijire si protectie a copiilor in serviciile de educatie timpurie prescolara, avind ca interes primordial dezvoltarea globala, sanatoasa si plenara a copilului si pregatirea acestuia pentru scoala si pentru viata.Scopul contractului este detaliat in caietul de sarcini inclus in documentatia de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
80400000-8-Servicii de educare a adultilor si alte servicii de invatamant (Rev.2)
80590000-6-Servicii de asistenta pedagogica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 661, 932RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
S/PRET/03/2008 Lot 1, Lot 3, Lot 4, Lot 7, Lot 8
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S248-330991din23.12.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11 Denumirea: Servicii mentorat lot 7-Centru
V.1) Data atribuirii contractului 2/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociere: SC Frasin SRL & CCD Sibiu
Adresa postala: Turnu Rosu nr. 340, jud. Sibiu, Localitatea: Turnu Rosu, Cod postal: 557285, Romania, Tel.0728.237.153, Fax: 0269/213.499
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1585000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1577680.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7
Contract nr: 12 Denumirea: Servicii mentorat lot 3 - Sud
V.1) Data atribuirii contractului 2/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romanian Soft Company
Adresa postala: str. Prisaca Dornei nr. 2E, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032725, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1445000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1440040.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 13 Denumirea: Servicii de mentorat lot 8-Bucuresti Ilfov
V.1) Data atribuirii contractului 2/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romanian Soft Company
Adresa postala: str. Prisaca Dornei nr. 2E, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032725, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 930000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 925148.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
8
Contract nr: 14 Denumirea: Servicii de mentorat lot 4 - Sud Vest
V.1) Data atribuirii contractului 2/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Romanian Soft Company
Adresa postala: str. Prisaca Dornei nr. 2E, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032725, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1005000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1002848.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 16 Denumirea: Servicii de mentorat lot 1 - Nord Est
V.1) Data atribuirii contractului 2/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Cluj-Napoca
Adresa postala: Str. Al. Vaida Voievod nr. 53-55, jud. Cluj, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400592, Romania, Tel.0364/409090, Fax: 0364/409090
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1730000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1716216.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: 021 310 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr. 12, Etaj II, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.0213055993, Email: [email protected], Fax: 0213055990, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic
Adresa postala: Strada Spiru Haret nr. 12, Etaj II, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010176, Romania, Tel.0213055993, Email: [email protected], Fax: 0213055990, Adresa internet (URL): www.rural.edu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2009 12:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer