Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI CONTROL AL BOLILOR LA ANIMALE SI AL BOLILOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, DE PROTECTIE A ANIMALELOR SI A MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
374.273 RON

Castigatorul Licitatiei: Cabinet Medical Veterinar Dr.Rebegel Gheorghe
Anunt de atribuire numarul 76617/21.12.2009
Informatii anunt de participare asociat 74539
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Valcea
Adresa postala: Bd.Pandurilor, nr.9, judetul Valcea, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240078, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Cismas, Tel.0250713819, 0250713836, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0250702872, Adresa internet (URL): www.office-valcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e_licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI CONTROL AL BOLILOR LA ANIMALE SI AL BOLILOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, DE PROTECTIE A ANIMALELOR SI A MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Judetul valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ACHIZITIA PUBLICA DE SERVICII DE SUPRAVEGHERE, PREVENIRE SI CONTROL AL BOLILOR LA ANIMALE SI AL BOLILOR TRANSMISIBILE DE LA ANIMALE LA OM, DE PROTECTIE A ANIMALELOR SI A MEDIULUI, DE IDENTIFICARE SI INREGISTRARE A ANIMALELOR SI A MISCARII ACESTORA, PRECUM SI DE CORECTARE A EVENTUALELOR ERORI SAU NECONFORMITATI GENERATE DE NERESPECTAREA TERMENELOR DE INREGISTRARE SAU DE GRESELI DE INREGISTRARE in CSVA: Bunesti, livezi, Maciuca, Stanesti, Mateesti, Boisoara
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85200000-1 - Servicii veterinare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
374, 273RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7788 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Boisoara
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Rebegel Gheorghe
Adresa postala: Rm.Valcea, Str.Dr.Hacman, nr.39, bl.104, sc.D, ap.8, ,Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240232, Romania, Tel.0350407456
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 112741.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 77889 Denumirea: Servicii Veterinare CSVA Livezi
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RAMOVI FARM SRL
Adresa postala: bERBESTI, bLOC INTERVENTIE, SC.A, ap.14, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel.0744774353
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 66410.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 7792 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Mateesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Cabinet Medical Veterinar Dr.Cioran Adrian
Adresa postala: Mateesti, Localitatea: Mateesti, Cod postal: 247340, Romania, Tel.0742784015
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 74756.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 7791 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Bunesti
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC LOCOVET SRL
Adresa postala: Bujoreni, nr.99, Localitatea: Bujoreni, Cod postal: 247065, Romania, Tel.0745582193
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 42017.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 7790 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Maciuca
V.1) Data atribuirii contractului 5/29/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GIORGIESCU ALFA SRL
Adresa postala: Verguleasa, jud.Olt, Localitatea: Verguleasa, jud.Olt, Cod postal: 237530, Romania, Tel.0767107757
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44112.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 16727 Denumirea: Servicii veterinare CSVA Stanesti
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GIORGIESCU ALFA SRL
Adresa postala: Verguleasa, jud.Olt, Localitatea: Verguleasa, jud.Olt, Cod postal: 237530, Romania, Tel.0767107757
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34236.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, Nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI-SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: Str.Victoriei, nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248 219375, Fax: 0248 219376
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic din cadrul DSVSA Valcea
Adresa postala: Bd.Pandurilor, Nr.9, Localitatea: Ramnicu valcea, Cod postal: 240078, Romania, Tel.0250713819, Email: [email protected], Fax: 0250702872, Adresa internet (URL): www.office-valcea.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.12.2009 11:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer