Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia serviciilor de elaborare studiu de impact asupra mediului CHEAP Tarnita-Lapustesti


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
38.400 RON

Castigatorul Licitatiei: LAIG SERV S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 118393/30.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 109741
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
HIDROELECTRICA SA
Adresa postala:  str.Taberei nr.1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400512, Romania, Punct(e) de contact:  Sucursala Hidrocentrale Cluj, Tel. 0264207822, In atentia:  Serviciul Contracte, Email:  [email protected], Fax:  0264427797, Adresa internet (URL):  www.hidroelectrica.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia serviciilor de elaborare studiu de impact asupra mediului CHEAP Tarnita-Lapustesti
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: amplasamentul CHEAP Tarnita-Lapustesti
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-studiu de impact va cuprinde elaborarea unui studiu de evaluare si respectiv a unui raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru investitia "Centrala Hidroelectrica cu Acumulare prin Pompaj Tarnita-Lapustesti";
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71313400-9 - Evaluare a impactului asupra mediului pentru constructii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3516 din 29.03.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6609 Denumirea: Achizitie servicii de elaborare studiu de impact asuopra mediului CHEAP Tarnita-Lapustesti
V.1) Data atribuirii contractului 6/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LAIG SERV S.R.L.
Adresa postala:  Str. Calea Bucuresti, Bl O3, ap 5, Localitatea:  Targoviste, Cod postal:  130141, Romania, Tel. 0723109192, Email:  [email protected], Fax:  0245/222175
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 64500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Suma valorilor estimate pentru achizitiile cu acelasi cod CPV, cuprinse in programul anual al achizitiilor publice depaseste pragul valoric prevazut la art.19 din OUG nr.34/2006.Procedura stabilita in programul anual de achizitii: licitatie deschisa.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Cluj
Adresa postala:  str. Dorobantilor nr. 2-4, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400117, Romania, Tel. 0264596110, Email:  [email protected], Fax:  0264504366
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment juridic din cadrul Sucursalei Hidrocentrale Cluj
Adresa postala:  str.Taberei nr.1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400512, Romania, Tel. 0264207800, Fax:  0264427797
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2011 11:32
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer