Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia si instalarea de debitmetre pentru retelele de apa potabila si sisteme SCADA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.757.443 RON

Castigatorul Licitatiei: ELECTROMATIC- SYSTEMS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131632/23.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122728
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APA TARNAVEI MARI SA
Adresa postala: Str. Gravorilor, nr.2A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551005, Romania, Punct(e) de contact: VASILE DINCA, Tel. +40 26841426, Email: [email protected], Fax: +40 269834270, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia si instalarea de debitmetre pentru retelele de apa potabila si sisteme SCADA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: SC Apa Tarnavei Mari SA ? la locatiile prevazute in sistemele zonale Medias, Agnita, Dumbraveni jud. Sibiu
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiectarea de detaliu , procurarea si livrarea echipamentelor la locul montajului, lucrari de constructii-montajcamine si instalatii hidro-mecanice , instalarea si punerea in functiune a sistemelor de debitmetre si SCADA, instruirea personalului, precum si servicii post vanzare de garantie si asistenta tehnica pe durata Perioadei de Notificare a Defectiunilor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
38421000-2-Echipament de masurare a debitului (Rev.2)
42961200-2-Sisteme Scada sau sisteme echivalente (Rev.2)
48420000-8-Pachete software si suite de pachete software de gestionare a instalatiilor (Rev.2)
51220000-0-Servicii de instalare de echipament de control (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 757, 442.63RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Procedura 17/2011 , cod SI-ME-AG-DU-WORKS - YB-1P+2P
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S225-365801din23.11.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: Achizitia si instalarea de debitmetre pentru retele de apa de apa potabila si sisteme SCADA
V.1) Data atribuirii contractului 21.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROMATIC- SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: str.POIENELOR, nr.2A, Localitatea: Brasov, Cod postal: 020112, Romania, Tel. 0268 318810, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0268 318840
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3707175.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2757442.63 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?, Denumirea proiectului : ?Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunile Medias, Agnita, Dumbraveni, Judetul Sibiu , program finantat din fonduri comunitare.
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APA TARNAVEI MARI S.A. MEDIAS
Adresa postala: tr. Gravorilor, Nr. 2A , jud. Sibiu, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269841426, Email: [email protected], Fax: +40 0269834270, Adresa internet (URL): www.apatarnavei.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.03.2012 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer