Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia unei platforme hardware si software pentru serviciul RECOM online (servere si produse software).


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.435.602 RON

Castigatorul Licitatiei: TOTAL NETWORK SOLUTION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 94971/06.08.2010
Informatii anunt de participare asociat 88824
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Adresa postala:  Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr 74, bl J3b, tronson II+III, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030837, Romania, Punct(e) de contact:  VALENTIN VLADU, Tel. 021.316.08.09, Email:  [email protected], Fax:  021.316.08.08, Adresa internet (URL):  www.onrc.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unei platforme hardware si software pentru serviciul RECOM online (servere si produse software).
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: sediul central al Autoritatii contractante, ONRC, din Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia a: - 2 servere de baze de date in cluster- 2 servere balansare cereri in cluster- 2 bucati software de cluster pentru serverele de balansare cereri - 2 licente per procesor/nod sau licenta per nod- 4/8 licente Oracle Database Enterprise Edition - licente/procesor/core- 4/8 licente Oracle RAC - licente/processor/coreprecum si serviciile aferente de instalare, configurare, punere in functiune si testare.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48820000-2 - Servere (Rev.2)
48612000-1-Sistem de gestiune a bazelor de date (Rev.2)
48626000-2-Pachete software pentru grupuri de calculatoare (cluster) (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 435, 602RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Garantie servere de baze de date
3%
Descriere:
3.
Garantie servere balansare cereri
2%
Descriere:
4.
Caracteristici tehnice si functionale
35%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S41-060086din27.02.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 148726 Denumirea: achizitia unei platforme hardware si software pentru serviciul RECOM online
V.1) Data atribuirii contractului 6/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TOTAL NETWORK SOLUTION S.R.L.
Adresa postala:  b-dul Libertatii, nr.18, bl.104, sc.A, ap.27, sect.5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/3162461, Email:  [email protected], Fax:  021/3162462, Adresa internet (URL):  www.tns.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3435602.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Splaiul Independentei nr. 5, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021.319.50.83, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala:  Str. Stravopoleos nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021.319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  021.319.50.83, Adresa internet (URL):  http: //www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Adresa postala:  B-dul Unirii nr 74, Bl J3B, tronson II+III, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030837, Romania, Tel. 021.316.08.09, Email:  [email protected], Fax:  021.313.73.34, Adresa internet (URL):  http: //www.onrc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.08.2010 15:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer