Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia unui : i. Sistem de flash cromatografie automatizat


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
310.000 RON

Castigatorul Licitatiei: VIOLA TOTAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 144239/11.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 139908
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI
Adresa postala: B-dul Carol I nr.8, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700505, Romania, Punct(e) de contact: Academia Romana Filiala Iasi, B-dul Carol I nr.8 Iasi cod 700505, Tel. +40 232211150, In atentia: Cristian Carp, Email: [email protected], Fax: +40 232211150, Adresa internet (URL): www.iit.tuiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare stiintifica fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unui : i. Sistem de flash cromatografie automatizat
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrul de Cercetari pentru Oenologie Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9 cod 700490 - Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul presupune achizitia urmatoarelor: i. Sistem de flasch cromatografie automatizat, Cod principal CPV 38432200-4 Cromatografe; ii. Service in perioada de garantie, Cod secundar CPV 45259000-7 Reparare si intretinere a echipamentelor; iii. Training utilizare echipamente si aplicatii, Cod secundar CPV 73200000-4 Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare (Rev.2).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38432200-4 - Cromatografe (Rev.2)
45259000-7-Reparare si intretinere a echipamentelor (Rev.2)
73200000-4-Servicii de consultanta in cercetare si in dezvoltare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
310, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
3041
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S115-195919din15.06.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5508 Denumirea: Sistem de Flash cromatografie automatizat
V.1) Data atribuirii contractului 19.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIOLA TOTAL S.R.L.
Adresa postala: Str. Dealul Tugulea, Nr.1, Bl. M18, Sc. 1, Et. 1, Ap. 13, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060861, Romania, Tel. 0212332339, Email: [email protected], Fax: 0212332340, Adresa internet (URL): www.viola.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 310000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 310000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Dezvoltarea infrastructurii pentru eficientizarea activitatilor tehnologice si implementarea unor metode neconventionale de imbunatatire a calitatii bauturilor alimentare ? INFRATEHNOBEV ID nr. 881;Contract nr. 436/07.01.2013; SMIS-CSNR 13983, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul POSCCE Axa Prioritara 2 Operatiunea 2.2.1.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta castigatoare va fi cea a carui pret este cel mai mic avand in vedere respectarea principiului "utilizarii eficiente a fondurilor publice". Daca si aceste preturi sunt egale se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI-Birou juridic
Adresa postala: B-dul Carol I nr.8 , Localitatea: Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700505, Romania, Tel. +40 232211150, Email: [email protected], Fax: +40 232211150, Adresa internet (URL): www.iit.tuiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer