Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia unui numar de 6 autoutilitare in sistem leasing operational pe 4 ani


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
86.505 EUR

Castigatorul Licitatiei: S.C. RCI FINANTARE ROMANIA SRL.
Anunt de atribuire numarul 144105/27.09.2013
Informatii anunt de participare asociat 140408
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL CONSTANTA
Adresa postala: BD. TOMIS 51, CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: GHIULNIHAL MUTALAP, Tel. +40 0241488157, Email: [email protected], Fax: +40 0241488195, Adresa internet (URL): www.primaria-constanta.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unui numar de 6 autoutilitare in sistem leasing operational pe 4 ani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Leasing
Locul principal de livrare: Municipiul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionare a 6 autoutilitare cu doua locuri pentru transport marfa, in sistem leasing operational pe durata a 48 luni, avanda ca scop functionarea in bune conditii a compartimentelor din cadrul institutiei, in beneficiul cetatenilor.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34130000-7 - Autovehicule pentru transportul de marfuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
86, 504.76EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 111955 Denumirea: ACHIZITIA UNUI NUMAR DE 6 AUTOUTILITARE IN SISTEM LEASING OPERATIONAL PE 4 ANI PENTRU POLITIA LOCALA
V.1) Data atribuirii contractului 30.08.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. RCI FINANTARE ROMANIA SRL.
Adresa postala: B-DUL AVIATORILOR NR.41, SECTOR 1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011853, Romania, Tel. 0212012000, Fax: 0212012099
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 413600.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 383553.46 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Precizare nr.1: In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, invederea departajarii ofertelor. Precizarea 2 : Vizualizare documente semnate Electronic.Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic putetiutiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoareaadresa: http: //www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip .Urmati apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a.Sedezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului. c. Pentruinstalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune2.0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original: d.Se apasa ?Enter? sau se da ?dublu click?pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica ?Semnare &Criptare? optiunea ?Verifica semnatura? si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica ?D.semnat? din fereastracare se va deschide. f.In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul ?Salveaza? pentru asalva local documentul original. g. Dupa salvarea documentului original, acesta se poate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mairealizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign. De asemenea, ofertantul va indica care informatii din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Administratie Publica Locala-Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 0241488115, Fax: +40 0241488924
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.09.2013 09:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer