Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Achizitia unui SFE cu CO2, apa subcritica si generator de azot lichid


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
431.292 RON

Castigatorul Licitatiei: ABL&E JASCO ROMANIA COMERT SI SERVICII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147520/04.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144035
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI
Adresa postala: B-dul Carol I nr.8, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700505, Romania, Punct(e) de contact: Academia Romana Filiala Iasi B-dul Carol I nr.8, Tel. +40 232211150, In atentia: Cristian Carp, Email: [email protected], Fax: +40 232211150, Adresa internet (URL): www.iit.tuiasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
Altele: Cercetare stiintifica fundamentala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitia unui SFE cu CO2, apa subcritica si generator de azot lichid
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Academia Romana ? Filiala Iasi (Centrul de Cercetari pentru Oenologie Iasi) din mun. Iasi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9, cod postal 700490, jud. Iasi.
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul implica achizitia unui echipament tip i. SFE cu CO2, apa subcritica si generator de azot lichid, Cod principal 38432200-4 Cromatografe (Rev.2), ii. Service in perioada de garantie, Cod secundar CPV 51430000-5 Servicii de instalare de echipament de laborator; iii. Training utilizare echipamente si aplicatii, Cod secundar CPV 79632000-3 Servicii de formare a personalului (Rev.2).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
38432200-4 - Cromatografe (Rev.2)
51430000-5-Servicii de instalare de echipament de laborator (Rev.2)
79632000-3-Servicii de formare a personalului (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
431, 292RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S213-369592din02.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 294 Denumirea: SFE cu CO2, apa subcritica si generator de azot lichid
V.1) Data atribuirii contractului 13.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ABL&E JASCO ROMANIA COMERT SI SERVICII S.R.L.
Adresa postala: Calea Turzii, Nr.161, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400489, Romania, Tel. 0264-594286, Email: [email protected], Fax: 0264-594286, Adresa internet (URL): www.ablelab.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 435000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 431292.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): INFRATEHNOBEV ID nr. 881;Contract nr. 436/07.01.2013; SMIS-CSNR 13983, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul POSCCE Axa Prioritara 2 Operatiunea 2.2.1.
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, oferta castigatoare va fi cea a carui pret este cel mai mic avand in vedere respectarea principiului "utilizarii eficiente a fondurilor publice". Daca si aceste preturi sunt egale se vor solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic disponibil pe adresa www.certsign.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ACADEMIA ROMANA - FILIALA IASI " -Birou juridic
Adresa postala: B-dul Carol I nr.8, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700505, Romania, Tel. +40 232211150, Email: [email protected], Fax: +40 232211150, Adresa internet (URL): www.iit.tuiasi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 14:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer